Get Adobe Flash player

305 Lähihoitaja

Tutkintonimike: lähihoitaja                   

 
Kuva: Harri Toikkanen / Taitaja2012

 

Lajivastaava

Helena Savolainen
Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto
helena.savolainen(at)samiedu.fi
p. 044 550 6545

Varavastaava

Kaisa Niemelä
Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto
kaisa.niemela(at)samiedu.fi
p. 044 550 6534

Varavastaava

Kaija Iljala
Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu palvelut
kaija.iljala(at)pkky.fi
p. 050 311 5775

Finalistit

Amanda Ahvenlampi, Sonja Juhala
Turun ammatti-instituutti
 

Gabriella Snellman, Hanna Hjulfors
Yrkesakademin i Österbotten - Pedersöre
 

Erica Palosaari, Noora Lipsanen
Etelä-Savon ammattiopisto
 

Helena Suikkanen, Nanette Sinervo
Stadin ammattiopisto
 

Iida Heino, Essi Virtanen
Salon seudun ammattiopisto
 

Karita Pajala, Janina Virenius
Oulun seudun ammattiopisto
 

Meri Mikkola, Miia Koskela
Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto
 

Tanja Liias, Akseli Kärkkäinen
Jyväskylän ammattiopisto
 

Yleiskuvaus kilpailulajista

Lajin kilpailutehtävät pohjautuvat ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelmaperusteisen koulutuksen kiitettävän tason (3) vaatimuksiin. Kilpailijoilta vaaditaan osaamista eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten kasvun ja kehityksen tukemiseen ja ohjaamiseen, hoitoon ja huolenpitoon sekä heidän kuntoutumisensa tukemiseen.

Lajin luonne

Kilpailu on parikilpailu.

Osaamisvaatimukset

Lähihoitajalla on pätevyys perustason hoitoon, hoivaan ja kasvatukseen. Koulutus tuottaa perusvalmiudet tukea, ohjata, hoitaa ja kuntouttaa eri-ikäisiä, taustaltaan erilaisia ihmisiä heidän monenlaisissa elämänvaiheissaan. Lähihoitaja voi työskennellä kotimaassa tai ulkomailla esimerkiksi kodeissa, sairaaloissa, lasten päivähoidossa, hoitolaitoksissa, vastaanotoilla, lääkäriasemilla, sairaankuljetuksessa, erilaisissa palveluyksiköissä, liikkeissä, teollisuudessa, yrityksissä sekä ammatinharjoittajana ja yrittäjänä.

Lajissa vaaditaan sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon / lähihoitaja yhteisten ammatillisten opintojen osaamista. Kilpailuissa kiinnitetään huomiota seuraaviin osa-alueisiin: kasvun tukeminen ja ohjaus, hoito ja huolenpito sekä kuntoutumisen tukeminen. Kilpailutehtävät ovat rakentuneet siten, että sama tehtävä sisältää eri opintokokonaisuuksien sisältöjä tutkinnon yhteisistä ammatillisista opinnoista.

Finaalin kilpailutehtävät

Yleiset painopistealueet Taitaja2013 Joensuu -kilpailussa: yrittäjyyden edistäminen, kestävä kehitys, työturvallisuus ja työkyvyn edistäminen.

Lähihoitajalajin kilpailutehtävissä painottuvat myös

 • suunnitelmallinen työskentely
 • ammatillinen vuorovaikutus, ammattietiikka, asiakaslähtöisyys ja yhteistyötaidot
 • ohjaustaidot
 • tiedon hallinta
 • kuntouttava työote
 • reilu meininki

Kilpailutehtävät ovat modulaarisia siten, että tulosten laskeminen on mahdollista kunkin kilpailupäivän päätteeksi.

1. kilpailupäivä

Tehtävä 1

Toimintaympäristö ja tilannekuvaus

 • Työskentelette Areenan terveyskeskuksen kuntoutusosastolla.
 • Asiakkainanne ovat 70 v. Hilma Janhunen, joka on saanut kaksi kuukautta sitten aivoinfarktin. Hilma on kuntoutunut hyvin. Päivittäisissä toiminnoissa tarvitsee pientä ohjausta. Kävely ja siirtymiset tapahtuvat yhden hoitajan ohjaamana. Halvaantuneessa kädessä ei ole aktiviteettia, käsi on veltto. Mieliala positiivinen ja hän odottaa kotiin pääsyä. Tavoitteena on, että Hilma kotiutuu mahdollisimman pian.
 • Samassa huoneessa toinen asiakas on 68 v. Lili Hazal. Hän on venäjänkielinen maahanmuuttaja. Hän on asunut Suomessa 5 vuotta ja ymmärtää melko hyvin suomea, mutta puhuminen on vielä vaikeaa. Hän on ollut seurannassa ensimmäistä kertaa sydänoireiden takia ja on nyt kuntoutusosastolla. Hän on tällä hetkellä oireeton, eikä ole tarvetta jatkotoimenpiteisiin. Seurantakontrolli on kolmen kuukauden päästä keskussairaalassa.
 • Lili on hämmentynyt ja huolestunut kaikesta saamastaan tiedosta sairauteensa liittyen. Hän on kirjoittanut paperille mieltään askarruttavia asioita.
 • Menette aamulla potilashuoneeseen aamupesujen jälkeen klo 8.30.

Tehtävä

 • Tehtävänänne on ohjata Hilmaa päivittäisissä toiminnoissa ja vastata Lilin mieltä askarruttaviin asioihin.

Välineet

 • apuvälineitä ja hoitotyön välineistöä

Aikataulu

 • suunnitteluaika 30 min
 • toiminta-aika max. 90 min
 • itsearviointi 30 min

2. kilpailupäivä

Tehtävä 2a.

Toimintaympäristö ja tilannekuvaus

 • Työskentelette lähihoitajina Areenan päiväkodissa. Päiväkodissa on viikoittain vaihtuva aihe, jota lasten kanssa käsitellään aamupäivisin. Tämän viikon teemana päiväkodissa on kestävä kehitys.

Tehtävä

 • Tehtävänänne on suunnitella ohjaustilanne aiheesta ”kestävä kehitys” ja toteuttaa se pienen lapsiryhmän kanssa. Hyödyntäkää tehtävässä luovaa ilmaisua.

Välineet

 • askartelu- ja leikkivälineitä
 • soittimia
 • cd-soitin

Aikataulu

 • suunnitteluaika 30 min
 • toiminta-aika 30 min 
 • itsearviointi 10 min

Tehtävä 2b.

Toimintaympäristö ja tilannekuvaus

 • Työskentelette lähihoitajina Areenan päiväkodissa. Päiväkodissa on viikoittain vaihtuva aihe, jota lasten kanssa käsitellään aamupäivisin. Tämän viikon teemana päiväkodissa on kestävä kehitys.

Tehtävä

 • Tehtävänänne on laatia kirjallinen ohjaustilanteen suunnitelma kestävään kehitykseen liittyen.

Välineet

 • kirjaamisvälineet

Aikataulu

 • toteutusaika 60 min

3. Kilpailupäivä

Tehtävä 3

Toimintaympäristö ja tilannekuvaus

 • Työskentelette lähihoitajina Joensuun vammaispalvelussa.
   
 • Asiakas on 31-vuotias mies, joka saanut 8 vuotta sitten selkäydinvamman, jonka seurauksena hänellä on tetraplegia. Asiakaan puoliso toimii omaishoitajana oman työnsä ohella. Asiakas on ollut kotihoidon asiakkaana vammautumisestaan saakka. Te tapaatte hänet nyt ensimmäistä kertaa.

Tehtävä

 • Menette asiakkaan kotiin aamulla klo 9.00. Tehtävänne on vastata asiakkaan sen hetkisiin tarpeisiin.

Välineet

 • Asiakakkaan kodin materiaalit ja välineet

Aikataulu

 • suunnitteluaika 5 min
 • tehtäväaika 55 min

Arvioinnin rakenne

Arviointikokonaisuudet ja pääasialliset arviointikriteerit

Työprosessien hallinta

 • suunnittelu
 • tehtävän hallinta

Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta

 • ammatillinen vuorovaikutus ja viestintä
 • kuntouttava työote
 • hoito- ja huolenpitotyössä toimiminen
 • ohjaaminen ja terveyden edistäminen

Työn perustana olevan tiedon hallinta

 • työn perustana olevan tiedon hyödyntäminen

Elinikäisen oppimisen avaintaidot

 • oppimistaidot, ongelmanratkaisutaidot
 • vuorovaikutus- ja viestintätaidot
 • työturvallisuus, eettiset ja esteettiset taidot

Kilpailutehtävien arviointi perustuu ammattiosaamisen näyttöjen kiitettävän osaamisen kriteereihin, joiden pohjalta tehtäväkohtainen arviointi on laadittu.

Kuvaus arvioinnin toteuttamisesta

Tuomaristo ratkaisee kilpaparien paremmuusjärjestyksen kilpailussa määrittämällä pisteet jokaiselle kilpailijaparille. Käytössä on CIS-pistelaskujärjestelmä, jossa lajin maksimipisteet ovat 100 pistettä (30 p. + 10 p. + 40 p. + 20 p.).

Kilpailussa käytettävät materiaalit, laitteet, työvaiheet ja lajialue

Kilpailualueita on 4, jokainen kooltaan 36 m2. Kilpailutehtäviin liittyvät välineet ja laitteet selviävät tehtävänkuvauksissa. Niihin on mahdollisuus tutustua kilpailualueella maanantaina 13.5.2013. Kilpailijat saavat yhdenmukaiset työasut (housut ja t-paidat), joita käytetään kilpailusuorituksen ajan.

Kilpailija tuo itse kilpailupaikalle

Kilpailijalla tulee olla kaikkina kilpailupäivinä nimineula ja työkengät. Lisäksi kilpailijoiden tulee kiinnittää huomiota yleiseen siisteyteen ja asianmukaiseen pukeutumiseen. Lävistyskorujen käyttö kilpailussa on kielletty työturvallisuussyistä.

Kilpailujen aikataulu

Maanantai 13.5.2013 - Kilpailujen ilmoittautumis- ja avajaispäivä

9.00

Kilpailijoiden akkreditointi alkaa Areenalla.
Akkreditointi jatkuu avajaisten jälkeen klo 17 saakka.

10.00 - 12.00

Lounasaika 10.00 - 12.00. Käytössä yliopiston 4 ravintolaa.

12.00

Areenan pääsuora. Joukkueiden ohjeistus avajaismarssia varten.

12.30

Areenan pääsuora. Joukkueet marssivat aakkosjärjestyksessä, oppaiden johtamina jäähallille avajaisia varten.

13.00 - 14.30

Kaikille avoimet Taitaja2013 avajaiset Jäähallilla.

15.00

Kilpailijoiden, tuomareiden ja lajin toimijoiden yhteistoiminta-aika lajialueella.

16.00

Juryn, joukkueenjohtajien ja kilpailuhuoltajien yhteispalaveri yliopiston Carelia-salissa.

Tiistai 14.5.2013 - 1. kilpailupäivä 9.00 - 17.00

 

Tehtävä 1a.

9.00

Kokoontuminen kilpailualueella.

9.30 - 10.00

Suunnittelu

10.00 - 11.30

Toiminta

11.30 - 12.00

Itsearviointi

12.00 - 13.30

Tauko

13.30 - 14.00

Suunnittelu

14.00 - 15.30

Toiminta

15.30 - 16.00

Itsearviointi

Keskiviikko 15.5.2013 - 2. kilpailupäivä 9.00 - 18.00

 

Tehtävä 2

9.00

Kokoontuminen kilpailualueella.

9.15 - 9.45

Suunnittelu

9.45 - 10.15

Toiminta

10.15 - 10.25

Itsearviointi

10.25 - 10.45

Tauko

10.45 - 11.15

Suunnittelu

11.15 - 11.45

Toiminta

11.45 - 11.55

Itsearviointi

11.55 - 14.00

Tauko

14.00 - 15.00

Tehtävä 1b.

Torstai 16.5.2013 - 3. kilpailupäivä 9.00 - 13.00

 

Tehtävä  3

9.00

Kokoontuminen kilpailualueella

9.30 - 9.35

Suunnittelu

9.35 - 10.30

Toteutus

10.30 - 11.30

Tauko

11.30 - 11.35

Suunnittelu

11.35 - 12.30

Toteutus

13.00

Kilpailut päättyvät kaikissa lajeissa.

15.00

Palkintojenjako lajialueella.

16.00

Mitalistit järjestyvät ohjatusti Areenan pääsuoralle Jäähallin puoleiseen päähän.

16.30

Mitalistit marssivat oppaiden ohjaamina Jäähallille merkatuille paikoille. Muut joukkueen jäsenet, kilpailijat ja huoltajat voivat valita paikkansa vapaasti Jäähallin vapaasta katsomon osasta.

17.00

Päättäjäiset jäähallilla alkavat.

Tuomarit

Pia Niemi, Ammattiopisto Lappia (Päätuomari)
Seija Timonen, Pohjois-Karjalan aikuisopisto
Kati Vanninen, Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu palvelut
Henna-Riikka Lonka, Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu palvelut
Minna Kummunmäki, Joensuun kaupunki
Kari Nieminen, Jyväskylän ammattiopisto
Mari Seppänen, Jyväskylän ammattiopisto
Kirsi Coco, Keudan ammattiopisto
Arja Virolainen, Koulutuskeskus Salpaus
Susanna Konttila, Koulutuskeskus Salpaus
Virpi Nygren, opiskelija AMK
Heimo Saari, Päiväkoti Tilkkutäkki
Sari Pietikäinen, Savonlinnan ammatti-  ja aikuisopisto
Heli Saarinen, Suomen Lähi- ja perushoitajaliitto
Aki Heikkilä 
Maaria Puoskari

Lajiohjausryhmä

Pia Niemi, Ammattiopisto Lappia
Helena Savolainen, Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto
Kaisa Niemelä, Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto
Kaija Iljala, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Kari Nieminen, Jyväskylän ammattiopisto
Susanna Konttila,  Koulutuskeskus Salpaus
Arja Virolainen, Koulutuskeskus Salpaus
Kirsi Coco, Keudan ammattiopisto (Lajipäällikkö)
Heli Saarinen, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto
Minna Kummunmäki, Joensuun kaupunki
Lena Öhman, Opetushallitus

              Yhteistyössä:

 


 

 


 

 

BRAHEAN       
PUHETULKIT OY       


 


 


 

 


 

 


 

 


 

 

  

 


 

 


 

 


 

 


 

 
 


 

TMI TIINA DAHL       

Pääyhteistyökumppanit:

 

 

 

    

 


Yhteistyössä mukana:

 

 

 

 

           

 

            

 

pkky skills