Get Adobe Flash player

TaitajaPLUS Asiakaspalvelu ja myynti

Tutkintonimike: merkonomi

   Lajivastaava

    Anne Pihlajamäki
    Ammattiopisto Luovi
    anne.pihlajamaki(at)luovi.fi
    p. 040 319 3405
 

Finalistit

Akseli Pitkänen Invalidiliiton
Järvenpään Koulutuskeskus

Jenna Niemeläinen Invalidiliiton
Järvenpään Koulutuskeskus

Jukka Mäkelä Invalidiliiton
Järvenpään Koulutuskeskus

Wille Salmela Keskuspuiston ammattiopisto

 

 

Jani Mäkinen 
Kiipulan
ammattiopisto

Nadham Al-Enzi
Ammattiopisto Luovi

 


 

Yleiskuvaus kilpailulajista

Asiakaspalvelun ja myynnin tehtäviin kuuluvat erilaiset asiakaspalvelutilanteet. Liiketalouden perustutkinnon suorittanut toimii myynnin ja kaupan eri tehtävissä. Hänellä on hyvät yhteistyö ja viestintätaidot, kielitaidot sekä tietoteknistä osaamista.

Kilpailun luonne

Kilpailu on yksilökilpailu, joka järjestetään yhden kilpailupäivän aikana rajatulla kilpailualueella suorittaen omaa tehtäväänsä. Kilpailuun osallistuvat erityisopiskelijat, jotka suorittavat tutkinnon ammatilliset osat valtakunnallisin tai mukautetuin tavoittein.

Osaamisvaatimukset

Osaamisvaatimukset perustuvat liiketalouden perustutkinnon perusteisiin ja työelämän vaatimuksiin.

Asiakaspalvelun ja myynnin ammattilainen

 • kartoittaa asiakkaan tarpeet

 • myy asiakkaan tarpeita vastaavia tuotteita kannattavasti

 • palvella asiakkaita asiakaslähtöisesti

 • huolehtii tuotteiden esillepanosta ja myyntikuntoon saattamisesta

 • hoitaa reklamaatiotapauksia

 • selviytyy asiakaspalvelutilanteista toisella kotimaisella sekä yhdellä vieraalla kielellä (englanti)

 • työskentely on yrittäjämäistä, taloudellista ja laadukasta, hyvin organisoitua ja oma-aloitteista sekä

 • käyttää oikeita laitteita ja välineitä

 • noudattaa työturvallisuus ja

 • huomioi kestävän kehityksen 

Finaalin kilpailutehtävät

Työtehtävä on asiakaspalvelun ja myynnin perusosaamista, jossa huomioidaan kilpailijan myymälässä työskentelyn perustaidot ja asiakaspalvelutaidot. Tavoitteena on saada työpiste myyntikuntoon ja osata palvella asiakasta. Tavoitteena on koko tehtävän suorittaminen loogisena kokonaisuutena annetussa kilpailuajassa.

Tavoitteet ja suoritus

Ennen kilpailusuorituksen alkua kilpailijoille selvitetään ja heille perehdytetään lyhyesti tehtävän sisältö ja vaatimukset sekä keskeisimmät arvioinnin kohteet.

Myyntihyllyn kuntoon saattamiseen, kielitaitotehtävään ja asiakaspalvelutehtävään kilpailijalla on aikaa 45 minuuttia. Tuomari ilmoittaa kilpailijalle, kun suoritusaikaa on enää 5 minuuttia jäljellä.

Mikäli kilpailija vaarantaa itsensä tai muiden turvallisuutta voidaan kilpailusuoritus tarvittaessa keskeyttää.

 • myyntihyllyn kokoonpano
 • tuotteiden purku pakkauksista, esillepano
 • hintalaput valmiiseen pohjaan (kannettava tietokone ja tulostin)
 • tuoteselosteen/käyttöohjeen suomentaminen sanakirjan avulla
 • tuote-esittely, asiakaspalvelu ja jälkitoimet
  • mitä asiakas tekee
  • mitä myyjä tekee
 • mahdollinen alv-lasku/myyntipalkkion laskeminen

Työskentelyssä kilpailijan tulee huomioida työturvallisuus, asiakasviihtyvyys, ergonominen työskentely sekä kestävä kehitys.

Työskentelyn jälkeen kilpailija tekee jälkityöt ja arvioi omaa työskentelyään. Tuomarit antavat palautetta työskentelystä.

Kilpailija tuo tullessaan

Kilpailijan varustuksena on oman oppilaitoksen antama työ- ja suojavaatetus.

Kilpailussa henkilökohtaisten apuvälineiden käyttäminen on hyväksytty, sikäli kuin niistä on ilmoitettu etukäteen tai säännöissä määritetty.

Arvioinnin rakenne

Tuomaristo koostuu työelämän sekä erityisopetuksen edustajista. Tuomarit arvioivat kilpailijoiden järjestyksen määrittämällä pisteet jokaiselle kilpailijalle kilpailusuorituksen perusteella.

Kilpailussa käytetään CIS-pistelaskujärjestelmää, jossa lajin maksimipisteet ovat 100 pistettä. Kilpailusuoritukset arvioidaan, kun kilpailija on tehnyt työnsä sekä arvioinut itse omaa suoritustaan.

Arvioinnissa tavoitetasona on opetussuunnitelman H2 -taso. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota työn suunnitelmallisuuteen, työturvallisuuden huomioimiseen, oikeisiin työtapoihin sekä huolelliseen lopputulokseen. Työsuoritus arvioidaan kokonaisvaltaisesti ja laaja-alaisesti.

Arvioinnissa tukeudutaan tehtäväkohtaiseen arviointiohjeeseen, jonka mukaan arvioinnin kohteita aiemmin mainittujen lisäksi ovat;

 • Työvälineiden hallinta ja tuntemus
 • Annettuun työohjeeseen tutustuminen ja sen mukaan toimiminen.
 • Kestävän kehityksen sekä taloudellisen työskentelyn huomiointi.
 • Työpisteen ja työvälineiden järjestäminen työskentelyn jälkeen
 • Työskenteleminen annetussa ajassa sekä työskentelyn sujuvuus.
 • Asenne omaan työskentelyyn ja työskentelyn mahdollinen kehittäminen.

1. Työn aloitus - 20 p

 • työohjeeseen tutustuminen - 5 p
 • tuotteisiin tutustuminen - 5 p
 • työvälineisiin tutustuminen - 10 p

2. Työskentely ja ergonomia - 50 p

 • työskentelyn rauhallisuus ja järjestelmällisyys - 5 p
 • työturvallisuus - 5 p
 • myyntihyllyn kokoaminen - 10 p
 • työskentelyasennot eri tilanteissa - 5 p
 • atk-osaaminen - 5 p
 • kielitaitotehtävä - 5 p
 • asiakaspalvelutilanteen toteutuminen 15 p

3. Työn laatu, kestävä kehitys ja itsearviointi - 30 p

 • työskentelyn joustavuus - 5 p
 • suunnitelmallinen ja taloudellinen työskentely - 10 p
 • kierrätys ja jätteiden lajittelu - 5 p
 • oman työn arviointi ja kehittäminen - 10 p

Kilpailussa käytettävät materiaalit, laitteet, työvaiheet ja lajialue

Kilpailualueena toimii Joensuun Areenan sisätiloissa TaitajaPLUS kilpailuosastolle rakennettu ”myymälä” pinta-alaltaan noin 40 neliötä.

Myymälähylly, esille laitettavat ja hyllytettävät tuotteet, mahdolliset atk-välineet ja tulostin, sanakirja, pientarvikkeita.

Kilpailija tuo itse kilpailupaikalle

Omat työasusteet, työjalkineet sekä tarvittavat suojaimet. Kilpailijan henkilökohtaiset tarvittavat apuvälineet, sikäli kuin niistä on aikaisemmin ilmoitettu ja säännöissä mainittu.

Kilpailujen aikataulu

Asiakaspalvelun ja myynnin kilpailupäivä on keskiviikkona 15.5.2013, Joensuu Areena. Kilpailijoiden kokoontuminen ja perehdytys kilpailualueisiin ja – tehtävään on TaitajaPLUS kilpailualueella Joensuun Areenassa tiistaina 14.5.2013 klo 16.00 alkaen.

Keskiviikko 15.5.2013

8.30 -
9.00

Kokoontuminen kilpailulajialueella.

9.00 -
9.45

1. kilpailija

10.00 -
10.45

2. kilpailija

11.00 -
11.45

3. kilpailija

11.45 -
13.00

Kilpailijoiden ja tuomareiden lounas, väliarviointi.

12.45 -
13.30

4. kilpailija

13.45 -
14.30

5. kilpailija

14.45 -
15.30

6. kilpailija

15.30 -
16.00

Arviointi ja tulokset.

16.30 -
17.00

Palkintojen, mitalien ja kukkien jako lajialueella.

Tuomarit

Anne Pihlajamäki, Ammattiopisto Luovi
Minna Saarela, Kiipulan ammattiopisto
Paula Ollikainen, Citymarket Pilkko

Lajiohjausryhmä

Anne Pihlajamäki, Ammattiopisto Luovi
Matti Kauppinen, Skills Finland ry
Päivi Pynnönen, Hämeenlinnan opettajakorkeakoulu
Sirpa Komsi, Keskuspuiston ammattiopisto
Liisi Aro, Koulutuskuntayhtymä Salpaus
Arto Vehkomäki, Kiipulan ammattiopisto
Miiko Taka, Bovallius ammattiopisto
Petri Hämäläinen, Ammattiopisto Luovi
Juhani Kulmala, Opetushallitus

              Yhteistyössä:

 


 


 

 

Pääyhteistyökumppanit:

 

 

 

    

 


Yhteistyössä mukana:

 

 

 

 

           

 

            

 

pkky skills