Get Adobe Flash player

Eläintenhoito

Tutkintonimike: eläintenhoitaja

 
Kuva: Markku Heikkilä / Taitaja2012

 

Lajivastaava

Aino-Maija Aarnikoivu
Koulutuskeskus Salpaus
aino-maija.aarnikoivu(at)salpaus.fi
p. 044 708 0542

Varavastaava

Kari Melkas
Pohjois-Karjalan ammattiopisto Kitee
kari.melkas(at)pkky.fi
p. 050 523 4350

 

 

Finalistit

Vilja Kämppi
Keski-Pohjanmaan maaseutuopisto

Linnea Leinonen
Keski-Pohjanmaan maaseutuopisto

Outi Mannila
Koulutuskeskus
Salpaus

 

Noora Viikari
Koulutuskeskus
Salpaus

Essi Partanen
Kainuun
ammattiopisto

Paula Risuaho
Ylä-Savon
ammattiopisto

Meeri Viljamaa
Kainuun ammattiopisto

Iida Turunen
Pohjois-Karjalan ammattiopisto Kitee

 

Yleiskuvaus kilpailulajista

Eläintenhoitaja hoitaa ja kasvattaa eläimiä erilaisissa eläinten hoitoalan yrityksissä. Hän hoitaa eläintä ja huolehtii sen hyvinvoinnista lainsäädännön ja hyvien eettisten tapojen mukaisesti. Hän huomioi työturvallisuuden ja kestävän kehityksen periaatteet.

Kilpailun luonne

Kilpailu on yksilökilpailu.

Osaamisvaatimukset

Opiskelija osaa hoitaa ja ruokkia eläimiä tuotantoeläin- ja pieneläintiloissa, käsitellä eläimiä ja pitää eläintilat siisteinä. Hän tunnistaa poikkeavasti käyttäytyvän eläimen ja osaa hakea apua.

Hän ennaltaehkäisee työssään tarttuvien eläintautien leviämistä ja tekee viikoittaiset eläinten kirjanpitoon ja hoitoon liittyvä kirjaukset. Hän osaa tehdä pieniä eläintilojen kunnostus- ja korjaustöitä sekä käyttää ja huoltaa päivittäisissä hoitotöissä tarvittavia koneita ja laitteita. Hän osaa toimia asiakaspalvelutilanteissa sekä hyödyntää tietotekniikkaa työssään ja tiedon etsinnässä.

Hän osaa käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä sekä ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden sekä edistää kestävän kehityksen toimintatapoja.

Finaalin kilpailutehtävät

Tehtävä 1

Lypsy.

Tehtävänä on lypsää takalypsyasemalla neljä lehmää ja tehdä yhdelle lehmistä solutesti.
Lypsy käsittää lehmän esikäsittelyn, lypsyn, utareen tarkistamisen ja vedinkaston laittamisen.

Tehtävä 2

Koiran hoito. Tehtäväaika on 20 min.

Tehtävänä on tehdä koiran perushoitotoimenpiteitä ja laatia valitulle koiralle ruokintasuunnitelma.

Tehtävä 3

Lampaan hoito. Tehtäväaika on 30 min.

Tehtävänä on huolehtia viiden lampaan ruokinnasta ja hoidosta.
Töissä hyödynnetään pienkuormainta.

Tehtävä 4

Kanin käsittely. Tehtäväaika on 20 min.

Tehtävänä on tehdä  kanin perushoitotoimenpiteitä.

Tehtävä 5

Jauhomatojen lajittelu.

Tehtävänä on lajitella mahdollisimman nopeasti ja tarkasti eri kehitysvaiheissä olevat
jauhomadot omiin ryhmiinsä.

Arvioinnin rakenne

Arviointikokonaisuudet ja pääasialliset arviointikriteerit

Kilpailutehtävien kokonaispistemäärä on 100 p ja se jakautuu seuraavalla tavalla:

Tehtävä 1. Lypsy - 30 p

 • arviointiperusteet: lypsyhygienia, lypsynsuoritus, lypsyergonomia ja työturvallisuus,
  lypsäjän käyttäytyminen ja solutestin tekeminen.

Tehtävä 2. Koiran hoito - 30 p

 • arviointiperusteet: hoitotoimenpiteiden ja terveystarkastuksen tekeminen, hygienia,
  koiran asianmukainen käsittely, ruokinnan suunnittelu, työergonomia ja -turvallisuus.

Tehtävä 3. Lampaiden hoito - 20 p

 • arviointiperusteet: yleisen työjärjestyksen mukainen toiminta, eläinten ja pienkuormaimen käsittely, turvallisuus.

Tehtävä 4. Kanin käsittely - 15 p

 • arviointiperusteet: hoitotoimenpiteiden ja terveystarkastuksen tekeminen, hygienia,
  kanin asianmukainen käsittely, työergonomia ja -turvallisuus.

Tehtävä 5. Jauhomatojen lajittelu - 5 p

 • arviointiperusteet: aika, oikeat valinnat

Kuvaus arvioinnin toteuttamisesta

Tuomaristo koostuu elinkeinoelämän edustajista sekä opettajista. Tuomarit arvioivat kilpailijoiden paremmuusjärjestyksen kilpailussa määrittämällä pisteet jokaiselle kilpailijalle. Kilpailussa käytetään CIS-pistelaskujärjestelmää, jossa lajin maksimipisteet ovat 100 pistettä.

Kilpailusuoritukset arvioidaan päivittäin. Kilpailijoille annetaan ennen kilpailun alkamista sitovat ohjeet kilpailun kulusta.

Mikäli kilpailija vaarantaa itsensä tai muiden turvallisuutta, voidaan kilpailusuoritus keskeyttää.

Kilpailussa käytettävät materiaalit, laitteet, työvaiheet ja lajialue

Tehtävä 1: Toteutetaan Kiteellä, Koivikon kartanon tilalla.

 • takalypsyasema, jossa käytössä DeLaval- merkkiset lypsykoneet, solutesti, muut normaalit lypsytarvikkeet, suojaimet, lypsyohjesääntö (Mela 2008), Lypsyllä parressa ja pihatossa -opas

Tehtävä 2: Areenan sisäalue

 • turkinhoitovälineitä (erilaisia harjoja ym.), kynsisaksia, korvienpuhdistusaineita + vanua, tietokone + internet, erilaisia koiranruokia

Tehtävä 3: Areenan ulkoalue

 • Avant 745- pienkuormain, suojaimet

Tehtävä 4: Areenan sisäalue

 • yleiset kanin hoitotarvikkeet

Kilpailija tuo itse kilpailupaikalle

Tuotantoeläintehtävissä kilpailija tuo mukanaan henkilökohtaiset työ- ja suojavarusteet.

Pieneläintehtävässä kilpailija voi kilpailla oman joukkueen edustusasussa.

Kilpailujen aikataulu

Maanantai 13.5.2013 - Kilpailujen ilmoittautumis- ja avajaispäivä

9.00

Kilpailijoiden akkreditointi alkaa Areenalla.
Kilpailijat tuovat työvarusteet ja tarvikkeet kilpailualueelle.

10.30 - 12.00

Lounasaika 10.30 - 12.00. Käytössä yliopiston 4 ravintolaa.

12.00

Areenan pääsuora. Joukkueiden ohjeistus avajaismarssia varten.

12.30

Areenan pääsuora. Joukkueet marssivat aakkosjärjestyksessä, oppaiden johtamina jäähallille avajaisia varten.

13.00 - 14.30

Kaikille avoimet Taitaja2013 avajaiset Jäähallilla.

15.00

Kilpailijoiden, tuomareiden ja lajin toimijoiden yhteistoiminta-aika lajialueella.
Akkreditointi jatkuu avajaisten jälkeen klo 17 saakka.

15.30

Ryhmä A, kilpailijat 1-4, kilpailuhuoltajat sekä tuomarit siirtyvät Kiteelle.

16.00

Juryn, joukkueenjohtajien ja kilpailuhuoltajien yhteispalaveri yliopiston Carelia-salissa.

17.00

Ryhmä A. Lypsytehtävä, Kitee, Koivikon kartano.

18.00

Ryhmä B,kilpailijat 5-8 ja kilpailuhuoltajat, siirtyvät Kiteelle. Majoittuminen Kiteelle.

19.30

Ryhmä A palaa Joensuuhun majoittumaan heti lypsytehtävän päätyttyä.

Tiistai 14.5.2013 - 1. kilpailupäivä 9.00 - 17.00

6.00

Ryhmä B. Lypsytehtävä Kiteellä.

9.00 -
10.00

Joensuu Areena. Kilpailupäivän info kilpailijoille ja kilpailuhuoltajille.

Ryhmä A. Lajivastaavan antama turvallisuusohjeistus lajialueen sisällä toimiville; kilpailijoille, tuomareille, avustaville opiskelijoille.

10.00

Taitaja2013 kilpailut alkavat

 • Kilpailijat 1 ja 2 tehtävä 3 ”Lampaiden hoito” ulkoalue.

 • Kilpailijat 3 ja 4 tehtävä 4 ”Kanin käsittely” sisäalueella.
  Kilpailijat 1 ja 2 tekevät tehtävän 4 tehtyään tehtävän 3.

12.30 - 13.30

Lounasaika ja mahdollisuus tutustua muihin lajeihin.

13.30 - 17.00

ltapäivän kilpailuohjelma

 • Ryhmä B (kilpailijat 5-8) tehtävä 2 ”Koiran hoito”, Areena

 • Kilpailijat 3 ja 4, tehtävä 3 ”Lampaiden hoito”, ulkoalue.

Keskiviikko 15.5.2013 - 2. kilpailupäivä 9.00 - 18.00

9.00 - 12.30

 • Kilpailijat 5 ja 6 tehtävä 3 ”Lampaiden hoito”, ulkoalue.

 • Kilpailijat 7 ja 8 tehtävä 4 ”Kanin käsittely” sisäalueella.
  Kilpailijat 5 ja 6 tekevät tehtävän 4 tehtyään tehtävän 3.

12.30 - 13.30

Lounastauko ja mahdollisuus tutustua muihin lajeihin.

13.30 - 18.00

Iltapäivän kilpailuohjelma

 • Ryhmä A (1-4) koiratehtävä

 • Kilpailijat 6 ja 7 tehtävä 3 ”Lampaiden hoito” ulkoalue.

Torstai 16.5.2013 - 3. kilpailupäivä 9.00 - 13.00

10.00 - 11.00

 • Jauhomatotehtävä. Ryhmät A ja B, Areena.

 • Lammasalueella yleisönäytöksiä.

12.30 - 13.00

Lounasaika.

13.00

Kilpailut päättyvät kaikissa lajeissa.

13.00 - 15.00

Arviointiaika.

15.00

Palkintojenjako lajialueella.

16.00

Mitalistit järjestyvät ohjatusti Areenan pääsuoralle Jäähallin puoleiseen päähän.

16.30

Mitalistit marssivat oppaiden ohjaamina Jäähallille merkatuille paikoille. Muut joukkueen jäsenet, kilpailijat ja huoltajat voivat valita paikkansa vapaasti Jäähallin vapaasta katsomon osasta.

17.00

Päättäjäiset jäähallilla

Tuomarit

Outi Jäntti, aikuiskouluttaja, Ylä-Savon ammattiopisto (Päätuomari)
Ilkka Murto, lehtori, Koulutuskeskus Salpaus
Kaisu Korhonen, lehtori, Kajaanin ammattiopisto
Elina Makkonen, maatalousyrittäjä, Lamminpään tila
Annika Heimonen, Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskus
Saana Rouhiainen, eläintenhoitaja, Joensuun eläinklinikka
Pia Hjerppe, eläinlääkäri, Kitee
Sari Kokko, Keski-Pohjanmaan maaseutuopisto
Ritva Rönkä, tuotantoneuvoja, ItäMaito, Valio
Paula Lahti, Pohjois-Karjalan aikuisopisto
Pirjo Sedano, Tintin Lemmikki Oy

Lajiohjausryhmä

Aino-Maija Aarnikoivu, opettaja, Koulutuskeskus Salpaus
Sari Kokko, lehtori, Keski-Pohjanmaan maaseutuopisto
Kari Melkas, lehtori, Pohjois-Karjalan ammattiopisto Kitee
Kaisu Korhonen, tutkintovastaava, Kainuun ammattiopisto
Carita Leinonen, opettaja, Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskus
Outi Jäntti, aikuiskouluttuja, lehtori, Ylä-Savon ammattiopisto
Johanna Virtanen, lehtori, Ylä-Savon ammattiopisto
Maija Kakriainen, järjestöagronomi, MTK- Pohjois-Karjala
Pia Lahin, asiantuntija, lomitusasiat, MELA
Elina Makkonen, maatalousyrittäjä, Lamminpään tila
Pirjo Sedano, yrittäjä, Tintin lemmikki
Saana Rouhiainen, eläintenhoitaja, Joensuun eläinklinikka

Yhteistyössä:          

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 

KENNEL
METSÄNHOITAJAN

 

 


 

 

KOIVIKON KARTANO OY


 


 

 

MAINOSPALVELU
M. ROSENDAHL OY

 

 


 

 


 

 


 

 


 

 

RAJA-KARJALAN
OXFORD DOWN


TINTIN LEMMIKKI
 

 


 

 

Pääyhteistyökumppanit:

 

 

 

    

 


Yhteistyössä mukana:

 

 

 

 

           

 

            

 

pkky skills