Get Adobe Flash player

TaitajaPLUS Kiinteistönhoito

Tutkintonimike: kiinteistönhoitaja

 
Kuva: Marjo Kokkonen / Taitaja2012

 

Lajivastaava

Arto Karttunen
Ammattiopisto Luovi
arto.karttunen(at)luovi.fi
p. 040 319 3182

Varavastaava

Tiina Pirinen
Ammattiopisto Luovi
tiina.pirinen(at)luovi.fi
p. 040 319 3688

 

Finalistit

Niko-Petteri Eschner
Omnia ammattiopisto

Jori Näykki
Ammattiopisto Luovi

Sami Alenius 
Kiipulan
ammattiopisto

Eetu Lassila
Ammattiopisto Luovi

Kari Heikkilä
Kiipulan
ammattiopisto

Jami Saarinen
Koulutuskeskus
Tavastia

Ilmari Laaksonen
Keskuspuiston ammattiopisto

Miika Valjakka
Bovallius
ammattiopisto

 

Yleiskuvaus kilpailulajista

Kiinteistönhoitaja tuottaa kiinteistönhuollon palveluita. Kiinteistönhoitaja huoltaa ja hoitaa tiloja, laitteita sekä viheralueita ja ulkoalueita. Kiinteistönhoitajan työhön voi kuulua huoltotehtävien lisäksi myös muita palvelutehtäviä.

Kiinteistönhoitajalla on ammatilliset perustaidot kiinteistönhuollosta. Hän osaa soveltaa oppimiaan taitoja ja tietoja työelämän eri tilanteissa. Kiinteistönhoitaja kiinnittää huomiota työnsä laatuun ja on asiakaspalveluhenkinen ja yhteistyökykyinen.

Kilpailun luonne

Kilpailu on yksilökilpailu, joka järjestetään varsinaisesti yhden kilpailupäivän aikana. Kilpailuun osallistuvat erityisopiskelijat. Kaksi kilpailijaa kerrallaan suorittaa kilpailutehtävää rajatulla alueella itsenäisesti, mutta yhtäaikaisesti omilla lohkoillaan. Kilpailijoiden järjestys arvotaan kilpailupäivää edeltävänä tutustumis- ja perehdyttämispäivänä, josta tullaan tiedottamaan erikseen kilpailijoille ja saattajille.

Osaamisvaatimukset

Osaamisvaatimukset perustuvat kiinteistönhoidon tutkinnon perusteisiin ja työelämän vaatimuksiin.

Kiinteistönhoidon ammattilainen suunnittelee oman työnsä työpaikan ja työohjeiden mukaan

 • noudattaa työssään hygieniaohjeita ja jätehuolto-ohjeita
 • noudattaa työssään työturvallisuusmääräyksiä
 • ottaa työssään huomioon ympäristönsuojeluun liittyvät asiat
 • osaa käyttää yleisimpiä työkoneita ja laitteita turvallisesti ja taloudellisesti
 • tekee työn loppuun asti
 • raportoi työstään tarvittaessa.

Finaalin kilpailutehtävät

Ennen kilpailunalkua kilpailijoille selvitetään ja perehdytetään lyhyesti tehtävän sisältö sekä keskeisimmät arvioinnin kohteet.

Kilpailutehtävän suorittamiseen on kilpailijalla aikaa 40 minuuttia. Tuomari ilmoittaa kilpailijalle,
kun suoritusaikaa on jäljellä 5 minuuttia.

Asiakaspalvelutehtävä johon kuuluu työtehtävän vastaanotto sekä yksivaiheisen jatkojohdon korjaaminen, korjatun johdon palautus asiakkaalle ja tehdyn työn raportointi.

Kilpailijan varustuksena on oman oppilaitoksen antama työ- ja suojavaatetus. Näiden käyttäminen
on osa kilpailutehtävän arviointia.

Kilpailussa henkilökohtaisten apuvälineiden käyttäminen on hyväksytty, sikäli kuin niistä on ilmoitettu etukäteen tai säännöissä määritetty.

Mikäli kilpailija vaarantaa itsensä tai muiden turvallisuutta voidaan kilpailusuoritus tarvittaessa keskeyttää.

Arvioinnin rakenne

Tuomaristossa on työelämän sekä erityisopetuksen edustajia. Tuomarit arvioivat kilpailijoiden järjestyksen määrittämällä pisteet jokaiselle kilpailijalle kilpailusuorituksen perusteella. Kilpailussa käytetään Cis-pistelaskujärjestelmää, jossa lajin maksimipisteet ovat 100 pistettä. Kilpailusuoritukset arvioidaan, kun kilpailija on tehnyt työnsä sekä arvioinut itse omaa suoritustaan.

Arvioinnissa tavoitetasona on opetussuunnitelman K3 taso. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota asiakaspalveluun, työn suunnitelmallisuuteen, työ- ja asiakasturvallisuuden huomioimiseen,
oikeisiin työtapoihin sekä huolelliseen lopputulokseen ja työnraportointiin. Työsuoritus arvioidaan kokonaisvaltaisesti ja laaja-alaisesti.

Arvioinnissa tukeudutaan tehtäväkohtaiseen arviointiohjeeseen, jonka mukaan arvioinnin kohteita aiemmin mainittujen lisäksi ovat;

 • Ammattikäsitteistön hallinta ja tuntemus
 • Työ- ja suojavaatetuksen käyttäminen
 • Annettuun työohjeeseen tutustuminen ja sen mukaan toimiminen
 • Kestävän kehityksen sekä taloudellisen työskentelyn huomiointi
 • Asiakaspalvelun toteutuminen
 • Työpisteen ja työvälineiden järjestäminen työskentelyn jälkeen
 • Työskenteleminen annetussa ajassa sekä työskentelyn sujuvuus
 • Asenne omaan työskentelyyn ja työskentelyn mahdollinen kehittäminen

1. Asiakaspalvelu osio (25 p)

 • Työtehtävän vastaan ottaminen (5 p)
 • Asiakaan esittämiin kysymyksiin vastaaminen (5 p)
 • Palvelualttius ja reipas asenne (5 p)
 • Katsekontakti (5 p)
 • Selkeä ulosanti, tervehtiminen jne. (5 p)

2. Työskentely ja kestävä kehitys (30 p)

 • Työturvallisuus ja työasu (5 p)
 • Sähköturvallisuus erityisesti (5 p)
 • Työvälineiden käyttäminen (5 p)
 • Työskentelyaika (5 p)
 • Työskentelyn joustavuus ja eteneminen (5 p)
 • Työympäristön siisteys (5 p)

3. Työnlaatu ja raportointi sekä itsearviointi  (45 p)

 • Johtoliitosten oikeat paikat (5 p)
 • Liitosten kiinnitys (5 p)
 • Eristeiden ja suojavaipan kuorintapituus ja kunto (5 p)
 • Vetosuojan ja ruuvien kiinnitys (5 p)
 • Suojatulpan kiinnitys (5 p)
 • Raportin kieliasu ja selkeys (5 p)
 • Omantyön arviointi ja kehittäminen (5 p)

Kilpailussa käytettävät materiaalit, laitteet, työvaiheet ja lajialue

Yksivaiheinen kolminapainen jatkojohto, jossa pistotulpat. Johdon korjaamiseen tarvittavat tavallisimmat käsityövälineet. Tehtävässä tarvittavat materiaalit, tarvikkeet ja työkalut ovat järjestäjän puolesta varattu paikalle. Kilpailualueena toimii Joensuun Areenan TaitajaPLUS kilpailuosastolle rakennettu noin 40 neliön suuruinen alue. Kilpailijat kilpailevat kaksi kerrallaan rajatulla kilpailualueella molemmat suorittaen omaa tehtäväänsä itsenäisesti, mutta yhtaikaisesti omilla lohkoillaan, jotka erotettu väliseinällä toisistaan.

Kilpailija tuo itse kilpailupaikalle

Omat työasusteet, työjalkineet sekä tarvittavat suojaimet. Kilpailijan henkilökohtaiset tarvittavat apuvälineet, sikäli kuin niistä on aikaisemmin ilmoitettu ja säännöissä mainittu.

Kilpailujen aikataulu

Kiinteistöhoidon kilpailupäivä on tiistaina 14.5.2013, Joensuu Areena. Perehdytys kilpailualueeseen ja – tehtävään on TaitajaPLUS kilpailualueella maanantaina 13.5.2013 klo 15.00 alkaen.

Tiistai 14.5.2013

8.00 -
8.40

Kilpailupäivän info kilpailijalle ja kilpailuhuoltajalle, lajivastaavan antama ohjeistus lajialueella toimiville.

9.00 -
9.40

1. kilpailijapari

10.00 - 10.40

2. kilpailijapari

11.00 - 11.40

3. kilpailijapari

11.40 - 13.00

Kilpailijoiden ja tuomareiden lounas kilpailuravintoloissa.

13.00 - 13.40

4. kilpailijapari

13.40 - 14.30

Arviointi

15.00 - 15.30

Tulokset, 30 min protestiaika.

15.30

Palkintojen ja mitalien jako lajialueella, Taitaja2013 ensimmäinen palkitseminen.

Tuomarit

Mikko Pasonen, Ammattiopisto Luovi
Tiina Pirinen, Ammattiopisto Luovi
Arto Karttunen, Ammattiopisto Luovi
Heikki Nousiainen, Bovallius ammattiopisto
Hannu Laitinen, Kiipulan ammattiopisto
Terho Tieranta, Talohuolto Multanen

Lajiohjausryhmä

Arto Karttunen, Ammattiopisto Luovi
Tiina Pirinen, Ammattiopisto Luovi
Matti Kauppinen, Skills Finland ry
Päivi Pynnönen, Hämeenlinnan opettajakorkeakoulu
Sirpa Komsi, Keskuspuiston ammattiopisto
Liisi Aro, Koulutuskuntayhtymä Salpaus
Arto Vehkomäki, Kiipulan ammattiopisto
Miiko Taka, Bovallius ammattiopisto
Petri Hämäläinen, Ammattiopisto Luovi
Juhani Kulmala, Opetushallitus

              Yhteistyössä:

 


 


 

 

Pääyhteistyökumppanit:

 

 

 

    

 


Yhteistyössä mukana:

 

 

 

 

           

 

            

 

pkky skills