Get Adobe Flash player

TaitajaPLUS Logistiikka

Tutkintonimike: varastonhoitaja

 

Lajivastaava

Risto Vartiainen
Ammattiopisto Luovi
risto.vartiainen(at)luovi.fi
p. 040 319 3573

Varavastaava

Marko Heikkinen
Ammattiopisto Luovi
marko.heikkinen(at)luovi.fi
p. 040 319 3682

 

Finalistit

Tuukka Horttanainen
Ammattiopisto Luovi

Jesse Pulkkinen
Ammattiopisto Luovi

Ivar Myrnes
Ammattiopisto Luovi

 

Toni Orell
Ammattiopisto Luovi

Mikko Kainulainen
Kiipulan ammattiopisto

Tuomas Ängeslevä
Kiipulan ammattiopisto

Olli Hekkala
Invalidiliitto Järvenpään koulutuskeskus

Miika Iskanius
Invalidiliitto Järvenpään koulutuskeskus

Yleiskuvaus kilpailulajista

Logistiikan perustutkinnon varastopalvelujen koulutusohjelman suorittaneet valmistuvat varastonhoitajiksi (ammattinimiä mm. terminaalityöntekijä, varastonhoitaja, varastotyöntekijä, varastomies-autonkuljettaja ja trukinkuljettaja).

Varastonhoitaja työskentelee varastojen toiminnan toteuttajana vastaanottaen ja lähettäen tavaraa. Hän muun muassa hyllyttää, keräilee ja tekee varastosiirtoja. Tehtäviin kuuluu myös varaston yleinen hallinta ja asiakaspalvelu. Varastotapahtumat kirjataan varastokirjanpitojärjestelmään. Työtehtäviin voi myös kuulua tavaroiden kuljettaminen asiakkaille. Trukinkuljettaja lastaa ja purkaa kuormalavakuormia. Trukinkuljettajan tehtäviin kuuluu myös trukin päivittäiset huoltotoimenpiteet.

Kilpailun luonne

Kilpailu on yksilökilpailu, jossa kilpailija tekee omaa työtehtäväänsä kilpailualueella. Kilpailu järjestetään yhden kilpailupäivän aikana.

Osaamisvaatimukset

  Osaamisvaatimukset perustuvat Logistiikan perustutkinnon varastopalvelujen koulutusohjelman perusteisiin ja työelämän vaatimuksiin.

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa:

 • tehdä varastoalan tehtäviä käsin, koneellisesti esim. trukilla tai automaattisilla laitteilla
 • pystyy hoitamaan varaston asiakirjat ja varastokirjanpidon tietotekniikkaa käyttäen
 • tuntee varastotalouden ja sen vaikutuksen yrityksen talouteen
 • hallitsee tavaran varastoinnin, lähetyksen, kuljetukset ja kierrätyksen
 • noudattaa työturvallisuutta
 • tekee työn loppuun asti.

Logistiikan perustutkintoon pyrkivällä tulee olla hyvä näkö ja kohtuullinen motoriikka. Trukinkuljettajalta edellytetään ajokorttiasetuksen mukaiset terveydelliset vaatimukset. Lisäksi hyvä hämäränäkökyky ja hyvä syvyysnäkökyky ovat eduksi trukkityöskentelyssä. Varastotyössä riittävä fyysinen kunto on eduksi.

Finaalin kilpailutehtävät

1. Tavaroiden valmistelu lähteväksi kuormaksi

Tehtävänä on valmistella pakatut tuotteet lähteväksi kuormaksi:

 • lasketaan kollit, lähetys koostuu useamman lavan kokonaisuudesta
 • laitetaan pakkaukset lavoille
 • sidonta pannoilla tai muovittamalla
 • mitataan tilavuus ja paino
 • täytetään rahtikirja
 • merkitään lavat osoitetarroilla ja kollimerkinnöillä.

2. Trukkityöskentely

Tehtävänä on lastata lavakuormat kuorma-auton lavalle vastapainotrukilla.

Tehtävässä käytetään IBC- kontteja. Kontit on täytetty osittain vedellä ja niihin on merkitty viiva jonka yli vesi ei saa läikkyä.

Työskentelyssä kilpailijan tulee huomioida työturvallisuus, ergonominen työskentely sekä kestävä kehitys.

Työskentelyn jälkeen kilpailija tekee jälkityöt ja arvioi omaa työskentelyään. Tuomarit antavat palautetta työskentelystä.

Kilpailijan varustuksena on oman oppilaitoksen antama työvaatetus.

Kilpailussa henkilökohtaisten apuvälineiden käyttäminen on hyväksytty, sikäli kuin niistä on ilmoitettu etukäteen tai säännöissä määritetty.

Tavoitteet ja suoritus

Työtehtävä on varastopalvelujen perusosaamista, jossa huomioidaan kilpailijan taidot tavaroiden ja asiakirjojen käsittelyssä sekä trukkityöskentelytaidot.

Tavoitteena on koko tehtävän suorittaminen loogisena kokonaisuutena annetussa kilpailuajassa.

Ennen kilpailusuorituksen alkua kilpailijoille selvitetään ja heille perehdytetään lyhyesti tehtävän sisältö ja vaatimukset sekä keskeisimmät arvioinnin kohteet.

Tavaroiden lähetyskuntoon laittamiseen kilpailijalla on aikaa 20 minuuttia. Trukilla lastaamiseen kilpailijalla on aikaa 20 minuuttia. Tuomari ilmoittaa kilpailijalle, kun suoritusaikaa on osiossa enää 5 minuuttia jäljellä.

Mikäli kilpailija vaarantaa itsensä tai muiden turvallisuutta voidaan kilpailusuoritus tarvittaessa keskeyttää.

Arvioinnin rakenne

Tuomaristo koostuu työelämän sekä erityisopetuksen edustajista. Tuomarit arvioivat kilpailijoiden järjestyksen määrittämällä pisteet jokaiselle kilpailijalle kilpailusuorituksen perusteella.

Kilpailussa käytetään CIS-pistelaskujärjestelmää, jossa lajin maksimipisteet ovat 100 pistettä. Kilpailusuoritukset arvioidaan, kun kilpailija on tehnyt työnsä sekä arvioinut itse omaa suoritustaan.

Arvioinnissa tavoitetasona on opetussuunnitelman H2 -taso. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota työn suunnitelmallisuuteen, työturvallisuuden huomioimiseen, oikeisiin työtapoihin sekä huolelliseen lopputulokseen. Työsuoritus arvioidaan kokonaisvaltaisesti ja laaja-alaisesti.

Arvioinnissa tukeudutaan tehtäväkohtaiseen arviointiohjeeseen, jonka mukaan arvioinnin kohteita aiemmin mainittujen lisäksi ovat:

 • työvälineiden hallinta ja tuntemus
 • annettuun työohjeeseen tutustuminen ja sen mukaan toimiminen
 • kestävän kehityksen sekä taloudellisen työskentelyn huomiointi
 • työpisteen ja työvälineiden järjestäminen työskentelyn jälkeen
 • työskenteleminen annetussa ajassa sekä työskentelyn sujuvuus
 • asenne omaan työskentelyyn ja työskentelyn mahdollinen kehittäminen

1. Lähtevän kuorman teko (50 p)

 • Työohjeisiin ja työvälineisiin tutustuminen - 5 p
 • Työskentelyn järjestelmällisyys - 5 p
 • Pakkausten sijoittelu lavoilla - 5 p
 • Kuorman sitominen kalvolla tai vanteilla - 5 p
 • Kuorman tilavuuden ja painon määrittäminen - 5 p
 • Rahtikirjan teko - 5 p
 • Osoitemerkintöjen teko - 5 p
 • Työskentelyn rauhallisuus ja ammatillisuus - 5 p
 • Työturvallisuuden ja työergonomian huomioiminen - 5 p
 • Kierrätyksen ja kestävän kehityksen huomiointi - 5 p

2. Trukkityöskentely (50 p)

 • Työohjeisiin ja työvälineisiin tutustuminen - 5 p
 • Työskentelyn järjestelmällisyys - 5 p
 • Trukin ajoonlähtötarkastuksen tekeminen - 5 p
 • Trukin oikea käsittely - 5 p
 • Kuorman oikea ja rauhallinen käsittely - 5 p
 • Kuorman sijoittelu ajoneuvon lavalle - 5 p
 • Trukin jättäminen turvallisesti työn jälkeen - 5 p
 • Työskentelyn rauhallisuus ja ammatillisuus - 5 p
 • Työturvallisuuden ja työergonomian huomioiminen - 5 p
 • Kierrätyksen ja kestävän kehityksen huomiointi - 5 p

Kilpailussa käytettävät materiaalit, laitteet, työvaiheet ja lajialue

Kilpailualueena toimii Joensuun Areenan sisätiloissa TaitajaPLUS kilpailuosastolle rakennettu varastotila pinta-alaltaan noin 40 m2. Ulkoalueelle on rakennettu trukin käsittelyalue pinta-alaltaan noin 300 m2. Alueella on sijoitettuna myös kontillinen kuorma-auto lastausta varten.

Kilpailija tuo itse kilpailupaikalle

Omat työasusteet, työjalkineet sekä tarvittavat suojaimet. Kilpailijan henkilökohtaiset tarvittavat apuvälineet, sikäli kuin niistä on aikaisemmin ilmoitettu ja säännöissä mainittu.

Kilpailujen aikataulu

Logistiikan kilpailupäivä on keskiviikkona 15.5.2013, Joensuu Areena. Kilpailijoiden kokoontuminen ja perehdytys kilpailualueisiin ja – tehtävään on TaitajaPLUS logistiikan kilpailualueella Joensuun Areenassa tiistaina 14.5.2013 klo 16.00 alkaen.

Lähetystehtävä / Joensuu Areena

Keskiviikko 15.5.2013

8.00 -
9.00

Tuomareiden perehdytys.

9.00 -
9.30

1. kilpailija

9.030 -
10.00

2. kilpailija

10.00 -
10.30

Väliarviointi ja kahvi.

10.30 -
11.00

3. kilpailija

11.00 -
11.30

4. kilpailija

11.30 -
13.00

Väliarviointi ja kilpailijoiden sekä tuomareiden lounas kilpailuravintoloissa.

13.00 -
13.30

5. kilpailija

13.30 -
14.00

6. kilpailija

14.00 -
14.30

Väliarviointi ja kahvi.

14.30 -
15.00

7. kilpailija

15.00 -
15.30

8. kilpailija

15.30 -
16.30

Arviointi ja tulosten ilmoittaminen, 30 min protestiaika.

17.00 -
17.30

Palkintojen ja mitalien jako.

Trukkitehtävä / ulkoalue

Keskiviikko 15.5.2013

8.00 -
9.00

Tuomareiden perehdytys.

9.00 -
9.30

3. kilpailija

9.30 -
10.00

4. kilpailija

10.00 -
10.30

Väliarviointi ja kahvi.

10.30 -
11.00

1. kilpailija

11.00 -
11.30

2. kilpailija

11.30 -
13.00

Väliarviointi ja kilpailijoiden sekä tuomareiden lounas kilpailuravintoloissa.

13.00 -
13.30

7. kilpailija

13.30 -
14.00

8. kilpailija

14.00 -
14.30

Väliarviointi ja kahvi.

14.30 -
15.00

5. kilpailija

15.00 -
15.30

6. kilpailija

15.30 -
16.30

Arviointi ja tulosten ilmoittaminen, 30 min protestiaika.

17.00 -
17.30

Palkintojen ja mitalien jako.

Tuomarit

Mikko Pasonen, Ammattiopisto Luovi
Petri Kärkkäinen, Abloy Oy
Marko Heikkinen, Ammattiopisto Luovi
Risto Vartiainen, Ammattiopisto Luovi
Ritva Oksanen, Kiipulan ammattiopisto
Timo Partanen, Thermo Fisher Scientific Oy
Pauliina Peltoniemi, Starkki Oy
Esa Kortelainen, Aillos Oy
Juha Hattunen, Punamusta Oy

Lajiohjausryhmä

Risto Vartiainen, Ammattiopisto Luovi
Marko Heikkinen, Ammattiopisto Luovi
Matti Kauppinen, Skills Finland ry
Päivi Pynnönen, Hämeenlinnan opettajakorkeakoulu
Sirpa Komsi, Keskuspuiston ammattiopisto
Liisi Aro, Koulutuskuntayhtymä Salpaus
Arto Vehkomäki, Kiipulan ammattiopisto
Miiko Taka, Bovallius ammattiopisto
Petri Hämäläinen, Ammattiopisto Luovi
Juhani Kulmala, Opetushallitus

              Yhteistyössä:

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 

Pääyhteistyökumppanit:

 

 

 

    

 


Yhteistyössä mukana:

 

 

 

 

           

 

            

 

pkky skills