Get Adobe Flash player

Matkailu

Tutkintonimike: matkailupalvelujen tuottaja, matkailuvirkailija

 
Kuva: Markku Heikkilä / Taitaja2012

 

 

Lajivastaava

Paula Ahola
Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu palvelut
paula.ahola(at)pkky.fi
p. 050 460 3339

Varavastaava

Kaisa Nykyri
Pohjois-Karjalan ammattiopisto Nurmes
kaisa.nykyri(at)pkky.fi
p. 050 525 8612

 

Finalistit

Anastasia Smirnova, Rosa Laaksonen
Omnian ammattiopisto
 

Karoliina Kemppe, Mari Kovala
Lapin matkailuopisto

Mona Nygren, Iida Väänänen
Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu palvelut
 

Paula Ihamäki, Nenna Sadeharju
Tampereen seudun ammattiopisto

Pinja Mähönen, Teemu Aalto
Keudan ammattiopisto
 

Roosa-Katariina Takkinen, Marita Karvinen
Jyväskylän ammattiopisto

Sampo Selkälä, Henriikka Kärkkäinen
Omnian ammattiopisto
 

Sini Aaltonen, Veera Seppänen
Koulutuskeskus Salpaus

Yleiskuvaus kilpailulajista

Matkailuvirkailija/matkailupalvelujen tuottaja toimii kilpailujen aikana asiakaspalvelutehtävissä erilaisissa toimintaympäristöissä. Hän etsii ja soveltaa asiakkaiden käyttöön tietoa, suunnittelee, markkinoi, esittelee ja myy asiakaslähtöisesti matkailutuotteita. Hän huolehtii asiakastiloista, välineistä ja varusteista. Hän toimii työssään luovasti, joustavasti, oma-aloitteisesti, matkailuyrityksen tai -organisaation liikeidean mukaisesti ja hänellä on myös hyvät ongelmanratkaisutaidot.

Matkailuvirkailija/matkailupalvelujen tuottaja palvelee ja opastaa kotimaisia ja kansainvälisiä asiakkaita. Hän toimii vastuullisesti ja kustannustehokkaasti.  Matkailuvirkailijalla/matkailupalvelujen tuottajalla on hyvät ihmissuhde-, kieli- ja vuorovaikutustaidot. Hänellä on eri kulttuurien tuntemusta ja hän huomioi erilaisten asiakkaiden tarpeet. Hän toimii kestävän kehityksen toimintaperiaatteiden mukaisesti, noudattaa matkailualaa koskevaa lainsäädäntöä ja turvallisuusohjeistuksia.

Lajin kilpailutehtävät pohjautuvat matkailualan perustutkinnon matkailupalvelujen koulutusohjelman ja matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen koulutusohjelman kiitettävän (3) tason vaatimuksiin. Tehtävien laadinnassa tehdään tiivistä ja arvokasta yhteistyötä työelämän kanssa ja tehtävät perustuvat työelämän vaatimuksiin.

Kilpailun luonne

Kilpailu on parikilpailu.

Osaamisvaatimukset

Matkailupalvelujen tuottajan osaamisalueet, matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen koulutusohjelma

 • matkailualan asiakaspalvelu
 • matkailupalvelujen toteuttaminen

Matkailuvirkailijan osaamisalueet, matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen koulutusohjelma

 • matkailualan asiakaspalvelu
 • matkailupalvelujen myynti ja neuvonta

Menestyvän kilpailijan taitovaatimukset:

 • pukeutuu tilanteisiin sopivalla tavalla
 • valmistelee koneet, laitteet, varusteet ja toimintaympäristöt käyttökuntoon
 • käyttää monipuolisesti tieto- ja viestintätekniikkaa ja hakee tietoa eri lähteistä
 • huolehtii toimintaympäristön siisteydestä
 • hallitsee hyvän asiakaspalvelun suomeksi ja englanniksi (ruotsinkieliset ruotsiksi ja englanniksi)
 • suunnittelee, markkinoi ja myy asiakaslähtöisesti matkailupalveluja
 • ottaa vastaan asiallisesti asiakaspalautetta
 • noudattaa matkailualan säädöksiä
 • huolehtii omasta toiminta- ja työkyvystä
 • hallitsee hyvät käytöstavat ja osaa toimia muuttuvissa tilanteissa
 • tekee yhteistyötä matkailualan yritysten ja organisaatioiden kanssa
 • kykenee ratkaisemaan ongelmia
 • toimii kestävän kehityksen mukaisesti
 • toimii yrittäjälähtöisesti

Finaalin kilpailutehtävät

Ensimmäisen päivän kilpailutehtävän osaamisalueet ovat matkailualan asiakaspalvelu ja matkailupalvelujen myynti ja neuvonta. Toisen päivän kilpailutehtävän osaamisalue on matkailupalvelujen toteuttaminen. Kolmannen päivän kilpailutehtävän osaamisalue on matkailualan asiakaspalvelu. Tehtävien pisteytys muodostuu kaikkien kolmen kilpailupäivän aikana.
 

1.päivä – pisteytyksen painoarvo on 40 %

Tehtävään on varattu aikaa 2 tuntia ja 50 minuuttia ja tehtävän esittämiseen on aikaa 10 minuuttia.

Kilpailijaparin tehtävänä on suunnitella matkaohjelma pienryhmälle Joensuusta Pietariin. Matkan ajankohta on kesä 2013. Matka tehdään junalla ja majoittuminen on Pietarin keskustassa. Ryhmä ruokailee päivittäin ravintolassa ja tutustuu Pietarin nähtävyyksiin.

Matka hinnoitellaan internetistä löytyvillä tiedoilla, hinta/henkilö. Myyntihinnassa on huomioitava 15 %:n kate ja 24 %:n marginaalivero.

Kilpailupäivänä ryhmän edustaja tarkentaa matkaan liittyviä yksityiskohtia asioidessaan toimistossa. Samalla hän tilaa seuraavalle päivälle ohjelmapalvelun Joensuussa. Asiakas kertoo tarkemmat tiedot asioidessaan toimistossa.

Kilpailijapari luovuttaa suomenkielisen, asiakirjastandardin mukaisen kirjallinen tarjouksen liitteineen tuomareille tehtävän suunnitteluun varatun ajan jälkeen. Liitteenä luovutetaan suomenkielinen matkaohjelma ja hinnoittelulaskelma.

Kilpailupaikkana on Joensuu Areena. Työvälineet: Kilpailijapari ei saa tuoda paikalle mitään omia työvälineitä, vaan kilpailun järjestäjä huolehtii tarvittavat välineet kilpailijaparille.
 

2.päivä – pisteytyksen painoarvo on 30 %

Tehtävään on varattu aikaa 4 tuntia ja ohjelmapalvelun suorittamiseen on aikaa 15 minuuttia.

Kilpailijapari on saanut 1. kilpailupäivän aikana asiakkaalta toimeksiannon. Tehtävänä on suunnitella ohjelmapalvelu pienryhmälle. Ohjelmapalvelun ajankohta on 15.5.2013.

Suomenkielinen kilpailunjärjestäjän antaman mallin mukainen ohjelmapalvelusuunnitelma luovutetaan kirjallisena tuomareille tehtävän suunnitteluun varatun ajan jälkeen. Ohjelmapalvelu toteutetaan ulkona.

Kilpailupaikkana on Mehtimäen urheilupuiston alueella. Työvälineet: Kilpailijapari ei saa tuoda paikalle mitään omia työvälineitä, vaan kilpailun järjestäjä huolehtii tarvittavat välineet kilpailijaparille.
 

3.päivä – pisteytyksen painoarvo on 30 %

Tehtävään on varattu aikaa 2 tuntia 40 minuuttia ja tehtävän esittämiseen 5 minuuttia.

Kilpailijaparin tehtävänä on esitellä Itä-Suomen vesistömatkailuun liittyvä tuote englanniksi ja tehdä esityksen tueksi Power Point esitys.

Kilpailupaikkana on Joensuu Areena. Työvälineet: Kilpailijapari ei saa tuoda paikalle mitään omia työvälineitä, vaan kilpailun järjestäjä huolehtii tarvittavat välineet kilpailijaparille

Arvioinnin rakenne

Arviointikokonaisuudet ja pääasialliset arviointikriteerit

Arviointikokonaisuudet

 • Pietariin suuntautuvan matkaohjelman suunnittelu 40 p
 • Ohjelmapalvelu ulkona 30 p
 • Vesistömatkailutuotteen esittely englanniksi 30 p

Pääasialliset arviointikriteerit

Kaikkien tehtävien arviointi pohjautuu matkailualan perustutkinnon koulutusohjelmien tutkinnon perusteisiin.

Pietariin suuntautuvan matkaohjelman suunnittelu, tarjous ja hintalaskelma -tehtävän arvioinnin kohteet ovat mm.

 • Asiakaspalvelu
 • Tilanteeseen sopiva pukeutuminen
 • Tiedonhaku eri lähteistä
 • Matkaohjelman selkeys
 • Matkaohjelman aikataulu
 • Matkaohjelman monipuolisuus
 • Matkaohjelman luovuus ja innovatiivisuus
 • Matkaohjelman käytettävyys
 • Kestävän matkailun huomiointi matkaohjelmassa
 • Asiakirjastandardien mukainen tarjous
 • Hintalaskelma
 • Matkaohjelman esittely markkinointihenkisesti
 • Alan toimintaa koskevien säädösten noudattaminen
 • Toimipaikan siisteys
 • Työturvallisuus
 • Parityöskentely
 • Ajankäyttö

Ohjelmapalvelu ulkona -tehtävän arvioinnin kohteet mm.

 • Asiakaspalvelu
 • Tilanteeseen sopiva pukeutuminen
 • Asiakkaiden tervehtiminen ja vastaanottaminen
 • Luovuus ja innovatiivisuus
 • Asiakasryhmän tarpeiden huomiointi
 • Positiivinen asenne
 • Ryhmän ohjaaminen ja hallinta
 • Turvallisuus
 • Ajankäyttö
 • Asiakastyytyväisyyden varmistaminen
 • Ohjelmapalvelun päättäminen
 • Toimintaympäristön siisteys
 • Parityöskentely

Vesistömatkailutuotteen esittely englanniksi -tehtävän arvioinnin kohteet mm.

 • Ajankäyttö
 • Esittäytyminen
 • Englannin kielen käyttö
 • Esiintymistaito
 • Asiantuntijuus
 • Myynti- ja markkinointihenkisyys
 • Toimisto-ohjelmien käyttö
 • Tilanteeseen sopiva pukeutuminen
 • Toimipaikan siisteys
 • Parityöskentely

Kuvaus arvioinnin toteuttamisesta

Jokaista kilpailutehtävää arvioi vähintään kolme tuomaria. Kilpailutehtäviä arvioidaan päivittäin. Tuomaristo ratkaisee kilpailijoiden paremmuusjärjestyksen määrittämällä pisteet jokaiselle kilpailijalle kaikista kilpailun osa-alueista. Kilpailutehtävien maksimipistemäärä on yhteensä 100.

Kilpailussa käytettävät materiaalit, laitteet, työvaiheet ja lajialue

Kilpailunjärjestäjä varaa jokaiselle kilpailuparille omat materiaalit ja työvälineet. Laitteita tarvitaan lähinnä asiakasinformaation tuottamiseen, eli tietokone ja tulostin, jotka toimittaa kilpailunjärjestäjä. Ohjelmana käytetään Microsoft Office 2010 ohjelmia. Finaalin kilpailualueeseen pääsee tutustumaan maanantaina 13.5.2013.

Kilpailija tuo itse kilpailupaikalle

Kilpailun järjestäjä toimittaa kaikki kilpailussa tarvittavat materiaalit ja laitteet.

Kilpailujen aikataulu

Maanantai 13.5.2013 - Kilpailujen ilmoittautumis- ja avajaispäivä

9.00

Kilpailijoiden akkreditointi alkaa Areenalla.

10.00 - 12.00

Lounasaika. Käytössä yliopiston 4 ravintolaa.

12.00

Areenan pääsuora. Joukkueiden ohjeistus avajaismarssia varten.

12.30

Areenan pääsuora. Joukkueet marssivat aakkosjärjestyksessä, oppaiden johtamina jäähallille avajaisia varten.

13.00 - 14.30

Kaikille avoimet Taitaja2013 avajaiset Jäähallilla.

15.00

Kilpailijoiden, tuomareiden ja lajin toimijoiden yhteistoiminta-aika lajialueella.
Akkreditointi jatkuu avajaisten jälkeen klo 17 saakka.

16.00

Juryn, joukkueenjohtajien ja kilpailuhuoltajien yhteispalaveri yliopiston Carelia-salissa.

Tiistai 14.5.2013 - 1. kilpailupäivä 9.00 - 17.00

9.00 - 10.00

Kilpailupäivän info kilpailijoille ja kilpailuhuoltajille.

Lajivastaavan antama turvallisuusohjeistus lajialueen sisällä toimiville kilpailijoille, tuomareille, avustaville opiskelijoille.

10.00

Taitaja2013 kilpailut alkavat

 • Asiakas tulee pyytämään tarjousta ja matkaohjelmaa tarvittavine liitteineen Joensuusta Pietariin sekä kertomaan yksityiskohtaisemmat tiedot, jotka liittyvät toisen kilpailupäivän ohjelmapalveluun.

10.10 - 11.00

Matkaohjelman, hinnoittelun ja tarjouksen tekemistä.

11.00 - 12.00

Lounasaika.

12.00 - 15.00

Matkaohjelman, hinnoittelun ja tarjouksen tekemistä.

15.00 - 16.50

Matkaohjelmien esittelyt.

Keskiviikko 15.5.2013 - 2. kilpailupäivä 8.00 - 17.00

8.00 - 12.00

Ohjelmapalvelun suunnittelu annettujen tietojen pohjalta.

12.00 - 13.00

Lounasaika.

13.00 - 17.00

Ohjelmapalvelun toteuttaminen ulkona.

Torstai 16.5.2013 -  3. kilpailupäivä 8.00 - 13.00

8.00 - 10.40

Tutustuminen Itä-Suomen vesistömatkailutuotteeseen ja sen esittelyn valmistelu.

10.40 - 11.40

Lounasaika.

11.40 - 13.00

Itä-Suomen vesistömatkailutuotteen esittely englanniksi asiakkaille.

13.00

Kilpailut päättyvät kaikissa lajeissa.

13.00 - 15.00

Arviointiaika.

15.00

Palkintojenjako lajialueella.

16.00

Mitalistit järjestyvät ohjatusti Areenan pääsuoralle Jäähallin puoleiseen päähän.

16.30

Mitalistit marssivat oppaiden ohjaamina Jäähallille merkatuille paikoille. Muut joukkueen jäsenet, kilpailijat ja huoltajat voivat valita paikkansa vapaasti Jäähallin vapaasta katsomon osasta.

17.00

Päättäjäiset jäähallilla alkavat.

Tuomarit

Marianne Honkonen, Savon ammatti- ja aikuisopisto (Päätuomari)
Merja Staudinger, Helmi Liiketalousopisto
Yulia Huikuri, Hotelli Greenstar
Tarja Harinen, Karelia Expert Matkailupalvelu Oy
Sirpa Sulopuisto, Karelia Soutu ry
Mika Okkonen, Koli Activ Oy
Jarkko Leinonen, Lapin matkailuopisto
Jaana Mäkinen, Matka-Vekka
Matti Simi, Oulun seudun ammattiopisto
Tuija Seppäläinen, Savonlinnann ammatti-  ja aikuisopisto
Sirkku Riihimäki, Jämsän ammattiopisto

Lajiohjausryhmä

Marianne Honkonen, Savon ammatti- ja aikuisopisto
Tuija Seppäläinen, Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto
Jaana Nykänen, Karelia Expert Matkailupalvelu Oy
Matti Simi, Oulun seudun ammattiopisto
Mira Ahtila, Jyväskylän ammattiopisto
Petri Moilanen, Koulutuskeskus Salpaus
Susanna Soininen, Koulutuskeskus Salpaus
Merja Lahdenkauppi, Opetushallitus
Kaisa Nykyri, Pohjois-Karjalan ammattiopisto Nurmes
Paula Ahola, Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu palvelut

            Yhteistyössä: 

 


 

 


 

 


 

 


 

 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 


 

 


 

 

Pääyhteistyökumppanit:

 

 

 

    

 


Yhteistyössä mukana:

 

 

 

 

           

 

            

 

pkky skills