Get Adobe Flash player

Prosessitekniikka

Tutkintonimike: prosessinhoitaja

   Lajivastaava

    Harri Ignatius
    Pohjois-Karjalan ammattiopisto Lieksa
    harri.ignatius(at)pkky.fi
    p. 040 839 2769

 

Yleiskuvaus kilpailulajista

Prosessinhoitaja toimii kilpailujen aikana tuotantoprosessien ohjaus ja säätö tehtävissä.
Hän ohjaa prosessia prosessiautomaatiojärjestelmällä ja hakee prosessin tuottamasta mittaussuuredatasta signaaleja tuotannon tehostamiseksi. Hän toimii työssään luovasti, joustavasti, oma-aloitteisesti, huomioi materiaalin ja enenergian käytön  ja hänellä on myös hyvät ongelmanratkaisutaidot.

Prosessinhoitaja toimii annettujen ohjeiden mukaisesti ja tekee yhteistyötä tiivisti kilpailijaparinsa kanssa. Prosessinhoitajalla on hyvät taidot ohjata prosessia tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti.  Hän toimii kestävän kehityksen toimintaperiaatteiden mukaisesti, noudattaa ohjattavan prosessin turvallisuusohjeistuksia.

Lajin kilpailutehtävät pohjautuvat prosessiteollisuuden perustutkinnon kemiantekniikan sekä paperitekniikan koulutusohjelman kiitettävän (3) tason vaatimuksiin. Tehtävien laadinnassa tehdään tiivistä ja arvokasta yhteistyötä työelämän kanssa ja tehtävät perustuvat työelämän vaatimuksiin.

Kilpailun luonne

Kilpailu on parikilpailu.

Osaamisvaatimukset

Prosessinhoitajan osaamisalueet, prosessiteollisuuden perustutkinto, paperitekniikan ja kemiantekniikan koulutusohjelma

 • noudattaa työturvallisuusohjeita
 • erittelee prosessin ohjauksia ja arvoja
 • lukee ja tulkitsee prosessi- ja instrumenttikaavioita
 • käyttää prosessinohjauksen automaatiojärjestelmää, kun ohjaa ja valvoo prosessia
 • valvoo, ohjaa ja säätää työalueen prosesseja 
 • säätää ja käyttää eri energiamuotoja ja käyttöhyödykkeitä
 • noudattaa työssään toimintajärjestelmän ohjeita ja määräyksiä
 • seuraa prosessilaitteiden toimintaa
 • seuraa kenttälaitteiden toimintaa
 • hyödyntää työssä tarvittavia raportteja ja tietojärjestelmiä
 • työskentelee ja toimii prosessiteollisuudessa työyhteisön jäsenenä
 • työskentelee aiheuttamatta vaaraa ihmisille ja ympäristölle
 • toimii energiaa ja materiaalia säästävästi

Tehtävä 1 - Honeywell experion PMD A-ajokorttisimulaattorin käyttö

Kilpailijan tehtävä on ohjata prosessia Honeywell Experion prosessinohjausjärjestelmällä mahdollisimman tehokkaasti. Prosessiin tehdään häiriöitä ja muutetaan säätösuureita siten,
että kilpailijan täytyy käyttää prosessiteknistä osaamista ongelman ratkaisuissa

 • Osaa prosessin perustoiminnot sekä sekvenssit, lukitukset, kaskadisäädöt, toimintakuvaukset jne.
 • Kiinnittää huomiota hälytyksiin ja ilmoituksiin sekä toimintaan häiriötilanteissa.
 • Alkuharjoitus/Häiriöharjoitus/Ajotutkinto.
 • Testaa myös stressinsietokykyä
 • Hallitsee operoinnin.
 • Hallitsee järjestelmällä ohjattavan prosessin toiminnan.
 • Ymmärtää automaatiojärjestelmän toimintaperiaatteet.
 • Osaa yhdistää prosessin ja sen ohjauksen toimivaksi kokonaisuudeksi.
 • Osaa hyödyntää prosessinohjauksesta ja järjestelmästä saatavaa informaatiota (mm. ajotapakuvaukset, lukituskaaviot ja ryhmäkäynnistys/ryhmäpysäytys-dokumentit).
 • Häiriötilanteissa osaa auttaa ja antaa oikeaa tietoa huoltohenkilöstölle häiriön nopeaa selvittämistä varten.
 • Ymmärtää aktiivisen prosessinohjausperiaatteen hyödyntäen järjestelmän toimintoja tavoitteenaan laadukas, tuottava ja turvallinen prosessinohjaus.

https://www.honeywellprocess.com/en-US/pages/default.aspx

Tehtävä 2 - Savcor Wedge prosessianalyysijärjestelmän käyttö

Kilpailijan tehtävänä on analysoida Stora Enso Enocell Oy:n tehdasprosessia käyttäen hyväksi Savcor Wedge prosessianalyysijärjestelmää. Kilpailija toimii reaalimaailmassa, sillä kilpailijalla on suora yhteys Enocell Oy:n tuotantoprosessin ohjausjärjestelmään. Kilpailijalle annetaan erilaisia selvitystehtäviä tehdasprosessien ongelmista ja muuttujista. Kilpailijat analysoivat prosessia käyttäen hyväksi Wedgen  prosessianalyysityökaluja. Kilpailijat raportoivat tuomareille tuloksistaan ja tekevät niiden pohjalta ehdotuksen prosessin ajotavoista.

Wedge

Process Quality and Efficiency, Process troubleshooting

Process analysis tool designed to reinforce monitoring and analysis of all continuous processes.
It is optimised for each customer case individually, answering to the requirements of the process in question.

OPERATING PRINCIPLE

WEDGE is constantly attached to the process collecting all the data and monitoring information to one location. Therefore convenient monitoring, reinforced analysis and comparison of process variable history is made possible through data analysis. Wedge also has the unique capability to allow access to the origins of process problems for troubleshooting.

The system is connected to your mill’s information system, providing you real-time information on the different phases of the process and current trends. Through integrating WEDGE to your process, you are able to base your decisions on current process data.

http://www.savcor.com.au/art/assets/docs/gis/ipi/ipi-wedge.pdf

Arvioinnin rakenne

Ammattinäytöksessä ei tehdä arviointeja vaan tuomarit ohjaavat neuvovat kilpailijoita parantamaan suoritustaan ja oppimaan uutta.

Mitä kilpailijan tuotava kilpailupaikalle

Kilpailijat tuovat paikalle omat kannettavat tietokoneet.

Maanantai 13.5.2013 - Kilpailujen ilmoittautumis- ja avajaispäivä

9.00

Kilpailijoiden akkreditointi alkaa Areenalla.
Kilpailijat tuovat työvarusteet ja tarvikkeet kilpailualueelle

10.00 - 12.00

Lounasaika 10.00 - 12.00. Käytössä yliopiston 4 ravintolaa.

12.00

Areenan pääsuora. Joukkueiden ohjeistus avajaismarssia varten.

12.30

Areenan pääsuora. Joukkueet marssivat aakkosjärjestyksessä,
oppaiden johtamina jäähallille avajaisia varten.

13.00 - 14.30

Kaikille avoimet Taitaja2013 avajaiset Jäähallilla.

15.00

Kilpailijoiden, tuomareiden ja lajin toimijoiden yhteistoiminta-aika lajialueella.

Akkreditointi jatkuu avajaisten jälkeen klo 17 saakka.  

16.00

Juryn, joukkueenjohtajien ja kilpailuhuoltajien yhteispalaveri yliopiston Carelia-salissa.

Tiistai 14.5.2013 - 1. kilpailupäivä 9.00 - 17.00

9.00 - 10.00

Kilpailupäivän info kilpailijoille ja kilpailuhuoltajille.

Lajivastaavan antama turvallisuusohjeistus lajialueen sisällä toimiville; kilpailijoille, tuomareille, avustaville opiskelijoille.

10.00

Taitaja2013 kilpailut alkavat

 • Kilpailijat aloittavat Honeywell Experion prosessinohjausjärjestelmän operoinnin.

12.00 - 13.00

C – ryhmän lounasaika ja mahdollisuus tutustua muihin lajeihin.

13.00 - 17.00

Iltapäivän kilpailuohjelma

 • Kilpailijat aloittavat Savcor Wedge prosessianalyysijärjestelmän käytön.

Keskiviikko 15.5.2013 - 2. kilpailupäivä 9.00 - 18.00

9.00 - 12.00

2. kilpailupäivän kilpailuohjelma

 • Kilpailijat aloittavat Savcor Wedge prosessianalyysijärjestelmän käytön.

12.00 -13.00

B – ryhmän lounasaika ja mahdollisuus tutustua muihin lajeihin.

 

13.00 - 18.00

2. kilpailupäivän iltapäivän kilpailuohjelma

 • Kilpailijat aloittavat Honeywell Experion prosessinohjausjärjestelmän operoinnin.

Torstai 16.5.2013 -  3. kilpailupäivä 9.00 - 13.00

9.00 - 12.00

3. kilpailupäivä alkaa

 • Kilpailijat aloittavat Honeywell Experion prosessinohjausjärjestelmän operoinnin ja suorittavat Alcont ajokortti osaamisen näytön.

12.00 - 12.30

Lounasaika. Huom, vain 30 min. 

12.30 - 13.00

Iltapäivän kilpailutehtävän kuvaus

 • Palautekeskustelu kilpailijoille.

13.00

Kilpailut päättyvät kaikissa lajeissa.

13.00 - 15.00

Arviointiaika.

15.00

Palkintojenjako lajialueella.

16.00

Mitalistit järjestyvät ohjatusti Areenan pääsuoralle Jäähallin puoleiseen päähän.

16.30

Mitalistit marssivat oppaiden ohjaamina Jäähallille merkatuille paikoille. Muut joukkueen jäsenet, kilpailijat ja huoltajat voivat valita paikkansa vapaasti Jäähallin vapaasta katsomon osasta.

17.00 - 19.00

Päättäjäiset jäähallilla alkavat.

Tuomarit

Sampo Luukkanen, Savcor Forestry Oy
Pekka Ignatius, Stora Enso Enocell Oy
Susanna Kankaanrinta, Etelä-Karjalan ammattiopisto
Matti Soikkeli

           Yhteistyössä:
  

 


 

 


 

 


 

 

 

 

Pääyhteistyökumppanit:

 

 

 

    

 


Yhteistyössä mukana:

 

 

 

 

           

 

            

 

pkky skills