Get Adobe Flash player

TaitajaPLUS Puhdistuspalvelu

Tutkintonimike: kodinhuoltaja, toimitilahuoltaja

 
Kuva: Jaakko Manninen / Taitaja2012

 

Lajivastaava

Virpi Järvinen
Ammattiopisto Luovi
virpi.jarvinen(at)luovi.fi
p. 040 319 3155

Varavastaava

Anu Mustonen
Ammattiopisto Luovi
anu.mustonen(at)luovi.fi
p. 040 319 3336

Finalistit

Jatta Heikkilä
Ammattiopisto
Luovi

Tuomas Paananen
Bovallius
ammattiopisto

Sarita Viitavuori
Bovallius
ammattiopisto

Pauliina Kuronen Keskuspuiston ammattiopisto

 

 

 

Suvi Lievonen
Ammattiopisto
Luovi

 

 


 

Yleiskuvaus kilpailulajista

Puhdistusalan palveluja tuottaa kodinhuoltaja ja toimitilahuoltaja. Toimitilahuoltaja ja kodinhuoltaja siivoaa erilaisia tiloja ja puhdistaa ja huoltaa laitteita ja tekstiilejä. Työtehtäviin voi kuulua siivouspalveluiden lisäksi myös muita palvelutehtäviä.

Kilpailun luonne

Kilpailu on yksilökilpailu, joka järjestetään varsinaisesti yhden kilpailupäivän aikana. Kilpailuun osallistuvat erityisopiskelijat, jotka suorittavat tutkinnon ammatilliset osat mukautetuin tavoittein. Yksi kilpailija kerrallaan tekee omaa työtehtäväänsä kilpailualueella. Kilpailijoiden järjestys arvotaan kilpailupäivää edeltävänä tutustumis- ja perehdyttämispäivänä, josta tiedotetaan erikseen kilpailijoille ja saattajille.

Osaamisvaatimukset

Osaamisvaatimukset perustuvat kodinhuoltajan ja toimitilahuoltajan tutkinnon perusteisiin ja työelämän vaatimuksiin.

Puhdistuspalvelualan ammattilainen

 • suunnittelee työnsä työohjeiden ja työpaikan toiminnan mukaan
 • valmistaa ja laittaa tarjolle aamu-, väli- ja iltapaloja tai kahvitarjoiluja
 • noudattaa tarjoiluissa asiakkaan toivetta, valmista ruokalistaa tai ravitsemussuosituksia
 • noudattaa työturvallisuutta
 • noudattaa hygieniaohjeita ja jätehuolto-ohjeita
 • ottaa työssään huomioon ympäristönsuojeluun liittyvät asiat
 • käyttää tilanteeseen sopivia siivousmenetelmiä ja puhdistusaineita
 • käyttää asianmukaisia siivousvälineitä ja -koneita
 • tekee työn loppuun asti
 • raportoi työstään tarvittaessa

Finaalin kilpailutehtävät

Ennen kilpailunalkua kilpailijoille selvitetään ja perehdytetään lyhyesti tehtävän sisältö sekä keskeisimmät arvioinnin kohteet.

Kilpailutehtävän suorittamiseen on kilpailijalla aikaa 30 minuuttia.
Tuomari ilmoittaa kilpailijalle, kun suoritusaikaa on jäljellä 5 minuuttia.

Kilpailija korjaa likaiset kokoustarjoiluastiat ja tekee toimistotilan ylläpitosiivouksen annetun työohjeen mukaan. Asiakas on paikalla toimistossa. Työskentelyn jälkeen kilpailija tekee jälkityöt ja arvioi omaa työskentelyään. Tuomarit antavat palautetta työskentelystä.

Kilpailijan varustuksena on oman oppilaitoksen antama työ- ja suojavaatetus.
Näiden käyttäminen on osa kilpailutehtävän arviointia.

Kilpailussa henkilökohtaisten apuvälineiden käyttäminen on hyväksytty, sikäli kuin niistä on ilmoitettu etukäteen tai säännöissä määritetty.

Mikäli kilpailija vaarantaa itsensä tai muiden turvallisuutta voidaan kilpailusuoritus tarvittaessa keskeyttää.

Arvioinnin rakenne

Tuomaristossa on työelämän sekä erityisopetuksen edustajia. Tuomarit arvioivat kilpailijoiden järjestyksen määrittämällä pisteet jokaiselle kilpailijalle kilpailusuorituksen perusteella. Kilpailussa käytetään CIS-pistelaskujärjestelmää, jossa lajin maksimipisteet ovat 100 pistettä. Kilpailusuoritukset arvioidaan, kun kilpailija on tehnyt työnsä sekä arvioinut itse omaa suoritustaan.

Arvioinnissa tavoitetasona on opetussuunnitelman K3 (M) taso. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota työn suunnitelmallisuuteen, työ- ja asiakasturvallisuuden huomioimiseen, oikeisiin työtapoihin sekä huolelliseen lopputulokseen. Työsuoritus arvioidaan kokonaisvaltaisesti ja laaja-alaisesti.


1. Työn aloitus - 20 p

 • työohjeeseen tutustuminen - 10 p
 • laitteiden ja työvälineiden varaaminen - 10 p

2. Työskentely, työturvallisuus ja ergonomia - 40 p

 • asiakaspalvelu - 10 p
 • työskentelyn suunnitelmallisuus, järjestelmällisyys ja joustavuus - 10 p
 • työvälineiden käyttäminen ( 5p)
 • työskentelyasennot - 10 p
 • työturvallisuus - 10 p

3. Työn laatu, kestävä kehitys ja itsearviointi - 35 p

 • työn lopputulos - 15 p
 • työvälineiden puhdistus - 5 p
 • kierrätys ja jätteiden lajittelu - 5 p
 • oma työn arviointi ja kehittäminen - 10 p

Kilpailussa käytettävät materiaalit, laitteet, työvaiheet ja lajialue

Tarjoilu- ja siivousvaunut sekä ylläpitosiivouksessa käytettäviä tavallisimpia käsityövälineitä. Kilpailualueena toimii Joensuun Areenan TaitajaPLUS kilpailuosastolle rakennettu ja kalustettu
n. 20 neliön suuruinen ”toimistotila”.

Kilpailija tuo itse kilpailupaikalle

Omat työasusteet, työjalkineet sekä tarvittavat suojaimet.  Kilpailijan henkilökohtaiset tarvittavat apuvälineet, sikäli kuin niistä on aikaisemmin ilmoitettu ja säännöissä mainittu.

Kilpailujen aikataulu

Puhdistuspalvelujen kilpailupäivä on torstaina 16.5.2013, Joensuu Areena. Perehdytys kilpailualueeseen ja – tehtävään on TaitajaPLUS kilpailualueella keskiviikkona 15.5.2013
klo 17.00 alkaen.

Torstai 16.5.2013

8.00 - 8.30

Kilpailupäivän info kilpailijalle ja kilpailuhuoltajalle, lajivastaavan antama ohjeistus lajialueella toimiville.

8.30 - 9.00

1. kilpailija

9.15 - 9.45

2. kilpailija

10.00 - 10.30

3. kilpailija

10.45 - 11.15

Lounas tuomareille kilpailualueelle

11.15 - 11.45

4. kilpailija

12.00 - 12.30

5. kilpailija

12.30 - 13.00

Arviointi

13.00

Taitaja2013 kilpailut päättyvät.

13.00 - 13.30

Tuomarointi

14.00 - 14.30

Palkintojenjako

16.00

Mitalistit järjestyvät ohjatusti Areenan pääsuoralle Jäähallin puoleiseen päähän, TaitajaPLUS puhdistuspalvelujen 1 - 3. mitalistit.

16.30

Mitalistit marssivat oppaiden ohjaamina Jäähallille merkatuille paikoille. Muut joukkueen jäsenet, kilpailijat ja huoltajat voivat valita paikkansa vapaasti Jäähallin vapaasta katsomon osasta.

17.00 - 19.00

Päättäjäiset jäähallilla alkavat.

Tuomarit

Mikko Pasonen, Ammattiopisto Luovi
Anu Mustonen, Ammattiopisto Luovi
Virpi Järvinen, Ammattiopisto Luovi
Tarja Tahvanainen, Hyvinvointikeskus Tuuletar
Saara Tuomi, Joensuun kaupunki
Liisi Aro, Koulutuskeskus Salpaus

Lajiohjausryhmä

Virpi Järvinen, Ammattiopisto Luovi
Anu Mustonen, Ammattiopisto Luovi
Matti Kauppinen, Skills Finland ry
Päivi Pynnönen, Hämeenlinnan opettajakorkeakoulu
Sirpa Komsi, Keskuspuiston ammattiopisto
Liisi Aro, Koulutuskuntayhtymä Salpaus
Arto Vehkomäki, Kiipulan ammattiopisto
Miiko Taka, Bovallius ammattiopisto
Petri Hämäläinen, Ammattiopisto Luovi
Juhani Kulmala, Opetushallitus

 

              Yhteistyössä:

 


 


 

 

 

Pääyhteistyökumppanit:

 

 

 

    

 


Yhteistyössä mukana:

 

 

 

 

           

 

            

 

pkky skills