Get Adobe Flash player

105 Metsäkoneen käyttö, semifinaali

Semifinaalikilpailun aika ja paikka

22.1.2013 seuraavilla paikkakunnilla:

 • Kauppakeskus Stella, Maaherrankatu 13, Mikkeli
  Vastuuhenkilö Mikko Pulkkinen
   
 • Metsätie 1 (Metsäoppilaitoksen ala-aula ja luokka 101), 34300 Kuru
  Vastuuhenkilö Juha Korva, Tampereen seudun ammattiopisto, juha.korva(at)tampere.fi,
  p. 0400 197 020
   
 • Oulun seudun ammattiopisto, Taivalkosken yksikkö, Jokijärventie 2, 93400 Taivalkoski
  Vastuuhenkilö Jouni Kortetjärvi, jouni.kortetjarvi(at)osao.fi, p. 010 27 23716 / 040 5177 505

Semifinaalikoordinaattori ja yhteystiedot

Mikko Pulkkinen, Etelä-Savon ammattiopisto
mikko.pulkkinen(at)esedu.fi, p. 044 711 5699

Kilpailijamäärä

2 kilpailijaa / oppilaitoksen toimipiste

Semifinaalitehtävän kuvaus

TEHTÄVÄ A: Uudistushakkuu (John Deere E-mallin simulaattori)

Tavoitteet:
Tehtävässä tavoitellaan ammattimaista koneenkäsittelyä, kuljettajaa ja konetta säästävää työmallia uudistushakkuulla. Tehtävän taso on koneellisen puutavaran valmistuksen kiitettävä (K3) suoritus. Kilpailutehtävä suoritetaan simulaattoriolosuhteissa, aikaa on varattu tutustumiseen ja suunnitteluun 5 minuuttia ja varsinaiseen kilpailutehtävään 30 minuuttia. Toimitsija auttaa harjoitus- ja kilpailuvaiheessa simulaattorin käyttöön liittyvissä asioissa.

Tapahtumat, tilanteet ja asetukset:
Avohakkuutyömaa on merkitty punaisella värillä puihin, merkityt puut eivät ole poistettavia puita. Hakkuu aloitetaan kuviosta 1. Pölkyt katkotaan korjuuohjeen mukaan eri puutavaralajeiksi huomioiden mitta ja laatuvaatimukset.

Simulaattoriasetukset:
Tehtävässä käytetään ns. kevytsimulaattoria, simulaattoria ei säädetä tehtävän aikana.

Perussäädöt:
Riipukkeen kireys on 100, kuormaimen nopeus on 70.

Arviointi ja arviointikriteerit:
Arvioinnissa käytetään simulaattorin pisteytystä.
Pisteytyksen pohjana on opetussuunnitelman K3 taso.

Tehtävän kuvaukseen voi tulla 30 % muutos, joka esitellään kilpailupäivän alussa.
 

TEHTÄVÄ B: Koneellinen puutavaran lähikuljetus (uudistushakkuu)
(John Deere E-mallin simulaattori)

Tavoitteet:
Tehtävässä tavoitellaan ammattimaista koneenkäsittelyä, kuljettajaa ja konetta säästävää työmallia uudistushakkuualueen lähikuljetuksessa. Tehtävän taso on koneellisen puutavaran lähikuljetuksen kiitettävä (K3) suoritus. Kilpailutehtävä suoritetaan simulaattoriolosuhteissa, aikaa on varattu tutustumiseen ja työmaan suunniteluun 5 minuuttia ja varsinaiseen kilpailutehtävään 30 minuuttia. Toimitsija auttaa harjoitus- ja kilpailuvaiheessa simulaattorin käyttöön liittyvissä asioissa.

Tapahtumat, tilanteet ja asetukset:
Lähtötilanteessa saavut avohakkuutyömaalle aamuvuoroon. Sinulla on hakkuukoneelta saadut tuotantotiedot sekä kartta leimikosta ennakkotietoina.

Tehtävässä kilpailija ajaa ensin tukit pinomuodostelmiin tien varteen karttaan merkitylle varastopaikalle. Tukit ajetaan omiin pinoihin korjuuohjeen mukaisesti.

Simulaattoriasetukset:
Tehtävässä käytetään ns. kevytsimulaattoria, simulaattoria ei säädetä tehtävän aikana.

Perussäädöt:
Riipukkeen kireys on 100, kuormaimen nopeus on 70.

Arviointi ja arviointikriteerit:
Arvioinnissa käytetään simulaattorin pisteytystä. Pisteytyksen pohjana on opetussuunnitelman K3 taso.

Tehtävän kuvaukseen voi tulla 30 % muutos, joka esitellään kilpailupäivän alussa.
 

TEHTÄVÄ C: Monivalintatehtävä koneellisesta puunkorjuusta, mittauslaista ja siihen käytettävistä koneista

Tehtävänanto:
Tehtävänä on vastata kilpailulomakkeen monivalintakysymyksiin.  Monivalintakysymykset liittyvät kasvatusmetsän käsittelyyn (Tapion metsäkortisto), hakkuukonemittausasetukseen ja metsäkoneen tekniikkaan.

Tehtävän suoritusaika: 40 minuuttia

Tehtävän ratkaisemiseen käytettävät apuvälineet:
Kysymyslomake, metsäkoneen käyttöohjekirja, Tapion hyvät metsänhoitosuositukset sekä kirjoitusvälineet. 

Kilpailija tuo tullessaan

Kirjoitusvälineet.

Kilpailun järjestäjä varaa kilpailupaikalle

Kilpailunjärjestäjä varaa paikalle John Deere E-mallin kevytsimulaattorin sekä jokaiselle kilpailijalle tarvittavan kirjallisen materiaalin.

Kilpailutehtävän arviointi

Kilpailutehtävä arvioidaan asteikolla 0 – 100 pistettä

TEHTÄVÄ A: Uudistushakkuu 40 pistettä (John Deere E -mallin simulaattori)

• Simulaattori pisteyttää tehdyn harjoituksen

TEHTÄVÄ B: Koneellinen puutavaran lähikuljetus (uudistushakkuu) 40 pistettä

• Simulaattori pisteyttää tehdyn harjoituksen

TEHTÄVÄ C: Monivalintatehtävä koneellisesta puunkorjuusta ja siihen käytettävistä koneista 20 pistettä

Lisätietoja

Voit harjoitella ennakkoon vanhoilla semifinaalitehtävillä, joita löydät osoitteesta www.skillsfinland.fi

Pääyhteistyökumppanit:

 

 

 

    

 


Yhteistyössä mukana:

 

 

 

 

           

 

            

 

pkky skills