Get Adobe Flash player

TaitajaPLUS Asiakaspalvelu ja myynti, semifinaali

Semifinaalikilpailun aika ja paikka

29.1.2013 klo 9.00 - 16.00

Prisma Joensuu, Voimatie 2, 80100 Joensuu

Semifinaalikoordinaattori ja yhteystiedot

Anne Pihlajamäki, Ammattiopisto Luovi
anne.pihlajamaki(at)luovi.fi, p. 040 319 3405

Kilpailijamäärä

4 kilpailijaa / oppilaitoksen toimipiste

Semifinaalitehtävän kuvaus

Työtehtävä on asiakaspalvelun ja myynnin perusosaamista, jossa huomioidaan kilpailijan myymälässä työskentelyn perustaidot ja asiakaspalvelutaidot. Tavoitteena on saada työpiste myyntikuntoon ja osata palvella asiakasta.  Tavoitteena on koko tehtävän suorittaminen loogisena kokonaisuutena annetussa kilpailuajassa.

Ennen kilpailusuorituksen alkua kilpailijoille selvitetään ja heille perehdytetään lyhyesti tehtävän sisältö ja vaatimukset sekä keskeisimmät arvioinnin kohteet.

Myyntihyllyn kuntoon saattamiseen ja kielitaitotehtävään kilpailijalla on aikaa 60 minuuttia. Tuomari ilmoittaa kilpailijalle, kun suoritusaikaa on enää 5 minuuttia jäljellä.

Mikäli kilpailija vaarantaa itsensä tai muiden turvallisuutta voidaan kilpailusuoritus tarvittaessa keskeyttää.

 • myyntihyllyn kokoonpano
 • tuotteiden purku pakkauksista, esillepano
 • hintalaput valmiiseen pohjaan (kannettava tietokone ja tulostin)
 • tuoteselosteen / käyttöohjeen suomentaminen sanakirjan avulla
 • tuote-esittely, asiakaspalvelu ja jälkitoimet
  • mitä asiakas tekee
  • mitä myyjä tekee
 • alv-lasku / myyntipalkkio ekstra

Työskentelyssä kilpailijan tulee huomioida työturvallisuus, asiakasviihtyvyys, ergonominen työskentely sekä kestävä kehitys.

Työskentelyn jälkeen kilpailija tekee jälkityöt ja arvioi omaa työskentelyään. Tuomarit antavat palautetta työskentelystä.

Kilpailija tuo tullessaan

Kilpailijan varustuksena on oman oppilaitoksen antama työvaatetus.

Kilpailussa henkilökohtaisten apuvälineiden käyttäminen on hyväksytty, sikäli kuin niistä on ilmoitettu etukäteen tai säännöissä määritetty.

Henkilötodistus tunnistamista varten.

Kilpailun järjestäjä varaa kilpailupaikalle

Tehtävässä tarvittavat työvälineet, laitteet, koneet sekä kilpailumateriaalin.

Kilpailutehtävän arviointi

Tuomaristo koostuu työelämän sekä erityisopetuksen edustajista. Tuomarit arvioivat kilpailijoiden järjestyksen määrittämällä pisteet jokaiselle kilpailijalle kilpailusuorituksen perusteella.

Kilpailussa käytetään CIS-pistelaskujärjestelmää, jossa lajin maksimipisteet ovat 100 pistettä. Kilpailusuoritukset arvioidaan, kun kilpailija on tehnyt työnsä sekä arvioinut itse omaa suoritustaan.

Arvioinnissa tavoitetasona on opetussuunnitelman H2 -taso. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota työn suunnitelmallisuuteen, työturvallisuuden huomioimiseen, oikeisiin työtapoihin sekä huolelliseen lopputulokseen. Työsuoritus arvioidaan kokonaisvaltaisesti ja laaja-alaisesti.

Arvioinnissa tukeudutaan tehtäväkohtaiseen arviointiohjeeseen, jonka mukaan arvioinnin kohteita aiemmin mainittujen lisäksi ovat;

 • työvälineiden hallinta ja tuntemus
 • annettuun työohjeeseen tutustuminen ja sen mukaan toimiminen
 • kestävän kehityksen sekä taloudellisen työskentelyn huomiointi
 • työpisteen ja työvälineiden järjestäminen työskentelyn jälkeen
 • työskenteleminen annetussa ajassa sekä työskentelyn sujuvuus
 • asenne omaan työskentelyyn ja työskentelyn mahdollinen kehittäminen

1. Työn aloitus - 20 p

 • työohjeeseen tutustuminen (5 p)
 • tuotteisiin tutustuminen (5 p)
 • työvälineisiin tutustuminen (10 p)

2. Työskentely - 20 p

 • työskentelyn rauhallisuus ja järjestelmällisyys (5 p)
 • työturvallisuus (5 p)
 • myyntihyllyn kokoaminen (10 p)

3. Kestävä kehitys - 20 p

 • työskentelyn joustavuus (5 p)
 • suunnitelmallinen ja taloudellinen työskentely ja eteneminen (10 p)
 • kierrätys ja jätteiden lajittelu (5 p)

4. Ergonomia - 5 p

 • työskentelyasennot eri tilanteissa (5 p)

5. Työn laatu - 25 p

 • atk-osaaminen (5 p)
 • kielitaitotehtävä (5 p)
 • asiakaspalvelutilanteen toteutuminen (15 p)

6. Itsearviointi - 10 p

 • oman työn arviointi ja kehittäminen (10 p)

Pääyhteistyökumppanit:

 

 

 

    

 


Yhteistyössä mukana:

 

 

 

 

           

 

            

 

pkky skills