Get Adobe Flash player

TaitajaPLUS Logistiikka, semifinaali

Semifinaalikilpailun aika ja paikka

Kilpailulajissa ei järjestetä semifinaalikarsintaa.
Ilmoittautuneet pääsevät suoraan 14. - 16.5.2013 pidettäviin finaaleihin Joensuuhun.

Semifinaalikoordinaattori ja yhteystiedot

Risto Vartiainen, Ammattiopisto Luovi
risto.vartiainen(at)luovi.fi, p. 040 319 3573

Kilpailijamäärä

2 kilpailijaa / oppilaitoksen toimipiste

Semifinaalitehtävän kuvaus

Työtehtävä on varastopalvelujen perusosaamista, jossa huomioidaan kilpailijan taidot tavaroiden ja asiakirjojen käsittelyssä sekä trukkityöskentelytaidot.

Tavoitteena on koko tehtävän suorittaminen loogisena kokonaisuutena annetussa kilpailuajassa.

Ennen kilpailusuorituksen alkua kilpailijoille selvitetään ja heille perehdytetään lyhyesti tehtävän sisältö ja vaatimukset sekä keskeisimmät arvioinnin kohteet.

Tavaroiden lähetyskuntoon laittamiseen kilpailijalla on aikaa 30 minuuttia. Trukilla lastaamiseen kilpailijalla on aikaa 30 minuuttia. Tuomari ilmoittaa kilpailijalle, kun suoritusaikaa on osiossa enää 5 minuuttia jäljellä.

Mikäli kilpailija vaarantaa itsensä tai muiden turvallisuutta voidaan kilpailusuoritus tarvittaessa keskeyttää.

1. Tavaroiden valmistelu lähteväksi kuormaksi

Tehtävänä on valmistella pakatut tuotteet lähteväksi kuormaksi:

 • lasketaan kollit, lähetys koostuu useamman lavan kokonaisuudesta
 • laitetaan pakkaukset lavoille
 • sidonta pannoilla tai muovittamalla
 • mitataan tilavuus ja paino
 • täytetään rahtikirja
 • merkitään lavat osoitetarroilla ja kollimerkinnöillä                

2. Trukkityöskentely

Tehtävänä on lastata lavakuormat kuorma-autoon tai konttiin vastapainotrukilla.

Tehtävässä käytetään IBC- kontteja. Kontit on täytetty osittain vedellä ja niihin on merkitty viiva jonka yli vesi ei saa läikkyä.

Työskentelyssä kilpailijan tulee huomioida työturvallisuus, ergonominen työskentely sekä kestävä kehitys.

Työskentelyn jälkeen kilpailija tekee jälkityöt ja arvioi omaa työskentelyään. Tuomarit antavat palautetta työskentelystä.

Kilpailija tuo tullessaan

Kilpailijan varustuksena on oman oppilaitoksen antama työ- ja suojavaatetus sekä turvajalkineet, jotka ovat osa kilpailutehtävän arviointia.

Kilpailussa henkilökohtaisten apuvälineiden käyttäminen on hyväksytty, sikäli kuin niistä on ilmoitettu etukäteen tai säännöissä määritetty.

Henkilötodistus tunnistamista varten.

Kilpailun järjestäjä varaa kilpailupaikalle

Tehtävässä tarvittavat työvälineet, koneet ja laitteet sekä kilpailumateriaalin.

Kilpailutehtävän arviointi

Tuomaristo koostuu työelämän sekä erityisopetuksen edustajista. Tuomarit arvioivat kilpailijoiden järjestyksen määrittämällä pisteet jokaiselle kilpailijalle kilpailusuorituksen perusteella.

Kilpailussa käytetään CIS-pistelaskujärjestelmää, jossa lajin maksimipisteet ovat 100 pistettä. Kilpailusuoritukset arvioidaan, kun kilpailija on tehnyt työnsä sekä arvioinut itse omaa suoritustaan.

Arvioinnissa tavoitetasona on opetussuunnitelman H2 -taso. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota työn suunnitelmallisuuteen, työturvallisuuden huomioimiseen, oikeisiin työtapoihin sekä huolelliseen lopputulokseen. Työsuoritus arvioidaan kokonaisvaltaisesti ja laaja-alaisesti.

Arvioinnissa tukeudutaan tehtäväkohtaiseen arviointiohjeeseen, jonka mukaan arvioinnin kohteita aiemmin mainittujen lisäksi ovat:

 • työvälineiden hallinta ja tuntemus
 • annettuun työohjeeseen tutustuminen ja sen mukaan toimiminen
 • kestävän kehityksen sekä taloudellisen työskentelyn huomiointi
 • työpisteen ja työvälineiden järjestäminen työskentelyn jälkeen
 • työskenteleminen annetussa ajassa sekä työskentelyn sujuvuus
 • asenne omaan työskentelyyn ja työskentelyn mahdollinen kehittäminen

1. Työn aloitus - 10 p

 • työohjeeseen tutustuminen (5 p)
 • työvälineisiin tutustuminen (5 p)

2. Työskentely - 50 p

 • työskentelyn rauhallisuus ja järjestelmällisyys (10 p)
 • työturvallisuus (10 p)
 • lähtevän kuorman valmistelu (15 p)
 • trukkityöskentely (15 p)

3. Kestävä kehitys - 10 p

 • suunnitelmallinen ja taloudellinen työskentely ja eteneminen (5 p)
 • kierrätys ja jätteiden lajittelu (5 p)

4. Ergonomia - 10 p

 • työskentelyasennot eri tilanteissa (10 p)

5. Työn laatu - 10 p

 • lavakuorman teko (5 p)
 • trukkityöskentely (5 p)

6. Itsearviointi - 10 p

 • oman työn arviointi ja kehittäminen (10 p)

Pääyhteistyökumppanit:

 

 

 

    

 


Yhteistyössä mukana:

 

 

 

 

           

 

            

 

pkky skills