Get Adobe Flash player

TaitajaPLUS Puhdistuspalvelu, semifinaali

Semifinaalikilpailun aika ja paikka

Torstai 7.2.2013 klo 8.00 - 16.00

Koulutuskeskus Salpaus, Sammonkatu 8 A, 4. kerros, 15140 Lahti

Semifinaalikoordinaattori ja yhteystiedot

Liisi Aro, Koulutuskeskus Salpaus
liisi.aro(at)salpaus.fi, p. 044 708 1029

Kilpailijamäärä

3 kilpailijaa / oppilaitoksen toimipiste

Semifinaalitehtävän kuvaus

Työtehtävä on ylläpitosiivouksen ja kahvitarjoilun perusosaamista, jossa huomioidaan myös kilpailijan asiakaspalvelutaidot. Tavoitteena on koko tehtävän suorittaminen loogisena kokonaisuutena annetussa kilpailuajassa.

Kilpailija korjaa likaiset kokoustarjoiluastiat pöydältä ja vie ne niille osoitettuun paikkaan. Sen jälkeen kilpailija tekee toimistotilan ylläpitosiivouksen annetun työohjeen mukaan. Asiakas on paikalla toimistossa.

Ennen kilpailusuorituksen alkua kilpailijoille selvitetään ja heille perehdytetään lyhyesti tehtävän sisältö ja vaatimukset sekä keskeisimmät arvioinnin kohteet. Työskentelyssä kilpailijan tulee huomioida työturvallisuus, asiakasviihtyvyys, ergonominen työskentely sekä kestävä kehitys.

Kilpailutehtävän suorittamiseen kilpailijalla on aikaa 30 minuuttia. Tuomari ilmoittaa kilpailijalle, kun suoritusaikaa on enää 5 minuuttia jäljellä. Mikäli kilpailija vaarantaa itsensä tai muiden turvallisuutta voidaan kilpailusuoritus tarvittaessa keskeyttää.

Työskentelyn jälkeen kilpailija tekee jälkityöt ja arvioi omaa työskentelyään. Tuomarit antavat palautetta työskentelystä.

Kilpailija tuo tullessaan

Kilpailijan varustuksena on oman oppilaitoksen antama työ- ja suojavaatetus sekä työjalkineet. Näiden käyttäminen on osa kilpailutehtävän arviointia.

Kilpailussa henkilökohtaisten apuvälineiden käyttäminen on hyväksytty, sikäli kuin niistä on ilmoitettu etukäteen tai säännöissä määritetty.

Henkilötodistus tunnistamista varten.

Kilpailun järjestäjä varaa kilpailupaikalle

Tehtävässä tarvittavat työvälineet sekä kilpailumateriaalin. Tarjoiluvaunut, siivousvaunut sekä ylläpitosiivouksessa käytettäviä tavallisia käsityövälineitä.

Kilpailutehtävän arviointi

Tuomaristo koostuu työelämän sekä erityisopetuksen edustajista. Tuomarit arvioivat kilpailijoiden järjestyksen määrittämällä pisteet jokaiselle kilpailijalle kilpailusuorituksen perusteella.

Kilpailussa käytetään CIS-pistelaskujärjestelmää, jossa lajin maksimipisteet ovat 100 pistettä. Kilpailusuoritukset arvioidaan, kun kilpailija on tehnyt työnsä sekä arvioinut itse omaa suoritustaan.

Arvioinnissa tavoitetasona on opetussuunnitelman K3 (M) taso. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota työn suunnitelmallisuuteen, työ- ja asiakasturvallisuuden huomioimiseen, oikeisiin työtapoihin sekä huolelliseen lopputulokseen. Työsuoritus arvioidaan kokonaisvaltaisesti ja laaja-alaisesti.

Arvioinnissa tukeudutaan tehtäväkohtaiseen arviointiohjeeseen, jonka mukaan arvioinnin kohteita aiemmin mainittujen lisäksi ovat;

 • Ammattikäsitteistön hallinta ja tuntemus
 • Työ- ja suojavaatetuksen käyttäminen
 • Annettuun työohjeeseen tutustuminen ja sen mukaan toimiminen
 • Kestävän kehityksen sekä taloudellisen työskentelyn huomiointi
 • Asiakaspalvelun toteutuminen
 • Työpisteen ja työvälineiden järjestäminen työskentelyn jälkeen
 • Työskenteleminen annetussa ajassa sekä työskentelyn sujuvuus
 • Asenne omaan työskentelyyn ja työskentelyn mahdollinen kehittäminen

1. Työn aloitus - 20 p

 • työohjeeseen tutustuminen (10 p)
 • laitteiden ja työvälineiden varaaminen (10 p)


2. Työskentely - 20 p

 • asiakkaan huomiointi (5 p)
 • työskentelyn rauhallisuus ja järjestelmällisyys (5 p)
 • työturvallisuus (5 p)
 • työvälineiden käyttäminen (5 p)

3. Kestävä kehitys - 20 p

 • työskentelyn joustavuus (5 p)
 • suunnitelmallinen ja taloudellinen työskentely ja eteneminen (10 p)
 • kierrätys ja jätteiden lajittelu (5 p)

4. Ergonomia - 10 p

 • työskentelyasennot  kahvitarjoilun korjaamisessa (5 p)
 • työskentelyasennot ylläpitosiivouksessa (5 p)

5. Työn laatu - 20 p

 • työnjälki ja lopputulos (10 p)
 • työvälineiden puhdistus ja huolto (5 p)
 • asiakaspalvelun toteutuminen (5 p)

6. Itsearviointi - 10 p

 • oman työn arviointi ja kehittäminen (10 p)

Pääyhteistyökumppanit:

 

 

 

    

 


Yhteistyössä mukana:

 

 

 

 

           

 

            

 

pkky skills