Get Adobe Flash player

Taloushallinto 

Tutkintonimike: merkonomi

 
Kuva: Markku Heikkilä / Taitaja2012

 

Lajivastaava

Mikko Kurunsaari
Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu palvelut
mikko.kurunsaari(at)pkky.fi
p. 050 577 7121

Varavastaava

Petteri Karhu
Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu palvelut
petteri.karhu(at)pkky.fi
p. 050 577 7857

 

Finalistit

Juho Kulmala, Roope Nuutinen
Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto
 

Katri Niitti, Riku Manninen
Jyväskylän ammattiopisto

Kristiina Kruuti, Sofia Vernikos
Tampereen seudun ammattiopisto
 

Marjaana Kuusela, Ville Hellsten
Salon seudun ammattiopisto

Tiia Lehikoinen, Mira Majoinen
Pohjois-Karjalan ammattiopisto
Joensuu palvelut
 

Ville Härkönen, Veera Metsälä
Koulutuskeskus Salpaus
 

Yleiskuvaus kilpailulajista

Laji pohjautuu liiketalouden perustutkinnon (merkonomi) tavoitteisiin ja arvioinnin kriteereihin. Kilpailutehtävät mittaavat taloushallinnon "kiitettävä 3"-tason osaamista.

Taloushallinnon ammattilaisten tehtäviin kuuluvat erilaiset ulkoisen ja sisäisen laskennan tehtävät. Ulkoiseen laskentaan kuuluvat mm. yrityksen kirjanpito, palkanlaskenta, tilinpäätös sekä verotus. Sisäisen laskennan osa-alueita ovat mm. budjetointi ja kustannuslaskenta.

Kilpailun luonne

Kilpailu on parikilpailu ja se toteutetaan kutsukilpailuna. Kutsutut oppilaitokset ovat Jyväskylän ammattiopisto, Pohjois-Karjalan ammattiopisto, Salon seudun ammattiopisto, Tampereen seudun ammattiopisto, Valkeakosken ammatti- ja ​​aikuisopisto ja Koulutuskeskus Salpaus.

Osaamisvaatimukset

Taloushallinnon töissä menestyäkseen henkilön on oltava tarkka, pitkäjänteinen, looginen ja analyyttinen. Hänellä on myös oltava kykyä itsenäiseen harkintaan annettujen ohjeiden mukaan työtehtäviä tehdessään.

Taloushallinnon työt ovat lisäksi asiakaspalvelutyötä, jossa on osattava palvella sisäistä ja ulkoista asiakasta. Tähän tarvitaan vuorovaikutus-, yhteistyö-, ongelmanratkaisu- ja viestintätaitoja.

Ammatillinen osaamisen edellyttää taloushallinnon kokonaisvaltaista ymmärtämistä sekä ulkoisen että sisäisen laskennan osalta.

Finaalin kilpailutehtävät

Kilpailu jakautuu viiteen tehtävään, jotka kaikki perustuvat talous- ja toimistopalveluiden tutkinnon keskeisiin sisältöihin.

Tehtävät perustuvat seuraaviin tutkinnonosiin:

 • Talouspalvelut 20 ov,
 • Kirjanpito 20 ov,
 • Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus 10 ov sekä
 • Toiminnan kannattavuuden suunnittelu 10 ov.

1. kilpailutehtävä

Kilpailijat tekevä koneurakointia harjoittavan yrityksen yhden kuukauden kirjanpidon ja välitilinpäätöksen. Yritys kuuluu suurelta osin käännetyn arvonlisävelvollisuuden piiriin.

2. kilpailutehtävä

Kilpailijat kohtaavat tilitoimiston edustajina asiakkaita. Heitä palvellaan tilanteissa, jotka käsittelevät seuraavanlaisia asioita:

 • kirjanpidon tarkoitus
 • kirjanpitäjän etiikka
 • poistot
 • varaston muutos
 • tilikausi
 • arvonlisäverotus
 • ennakkoverojen suuruus
 • verotili
 • jaksottaminen
 • varojenjako
 • verotuksessa vähennyskelvottomat menot
 • vähennyskelpoiset menot
 • eri yhtiömuotojen kirjanpito

3. kilpailutehtävä

Kilpailijat saavat käyttöönsä Kahvila-ravintola Taito OY:n tilinpäätöstietoja sekä saman alan vertailutietoja.

Kilpailijoiden tehtävänä on tulkita yrityksen kannattavuutta ja rahoitusta sekä esitellä tämä yrittäjälle, jolle yrityksen talouden hienoudet eivät ole kovin tuttuja.

4. kilpailutehtävä

TaitoSport OY myy urheiluvälineitä, lisäravinteita sekä harjoitusoppaita. Kilpailijat saavat käyttöönsä yrityksen budjetin sekä sen toteutumiseen liittyviä tietoja.

Kilpailijoiden tehtävänä on verrata toteumaa budjettiin ja esitellä budjettierot.

5. kilpailutehtävä

Kilpailijat saavat tehtäväkseen yksinkertaisen palkanlaskennan toimeksiannon. Kilpailijoiden on selvitettävä palkkalaskelman keskeiset tiedot ja osattava selittää ne ainoastaan englantia puhuvalle työntekijälle.

Arvioinnin rakenne

Arviointikokonaisuudet ja pääasialliset arviointikriteerit

Arviointi perustuu talous- ja toimistopalveluiden koulutusohjelman kiitettävän (K3) tason osaamiseen. Pääasiallinen arviointikohde on taloushallinnon osaaminen, mitattava taloushallinnon osa-alue vaihtelee tehtävästä toiseen. Arvioinnissa otetaan huomioon myös asiakaspalveluun, kielitaitoon sekä viestintään liittyviä seikkoja. Kaikki tilanteet, joissa kilpailijat esittävät tuotoksiaan tuomareille, arvioidaan myös asiakaspalvelullisesta näkökulmasta.  Arvioinnissa huomioidaan myös työprosessin hallintaa sekä elinikäisen oppimisen avaintaitoja.

 Kilpailutehtävien painoarvo muodostuu seuraavasti:

 • 1. kilpailutehtävä - 30%
 • 2. kilpailutehtävä - 10%
 • 3. kilpailutehtävä - 20%
 • 4. kilpailutehtävä - 20%
 • 5. kilpailutehtävä - 20%

Kuvaus arvioinnin toteuttamisesta

Jokainen kilpailuosio arvioidaan erikseen. Jokaista osiota arvioi kolme tuomaria.

Kilpailussa käytettävät materiaalit, laitteet, työvaiheet ja lajialue

Kilpailunjärjestäjä hankkii tarvittavat laitteet ja ohjelmistot (Tikon, MS Office). Lajialueella on kilpailijapareille työpisteet sekä erillinen tila esityksiä varten. 2. kilpailutehtävää lukuun ottamatta kilpailijoilla on Internet vapaassa käytössä, ainoastaan viestiminen ulkopuolisille esimerkiksi sähköpostitse tai sosiaalisen median kautta on kiellettyä.

Kilpailija tuo itse kilpailupaikalle

Kilpailijoiden ei tarvitse tuoda mukanaan mitään. Kilpailijat voivat halutessaan käyttää omaa taskulaskintaan.

Kilpailujen aikataulu

Maanantai 13.5.2013 - Kilpailujen ilmoittautumis- ja avajaispäivä

9.00

Kilpailijoiden akkreditointi alkaa Areenalla. Kilpailijat tuovat työvarusteet ja tarvikkeet kilpailualueelle.

10.00 - 12.00

Lounasaika 10.00 - 12.00. Käytössä yliopiston 4 ravintolaa.

12.00

Areenan pääsuora. Joukkueiden ohjeistus avajaismarssia varten.

12.30

Areenan pääsuora. Joukkueet marssivat aakkosjärjestyksessä, oppaiden johtamina jäähallille avajaisia varten.

13.00 - 14.30

Kaikille avoimet Taitaja2013 avajaiset Jäähallilla.

15.00

Kilpailijoiden, tuomareiden ja lajin toimijoiden yhteistoiminta-aika lajialueella. Akkreditointi jatkuu avajaisten jälkeen klo 17 saakka.  

16.00

Juryn, joukkueenjohtajien ja kilpailuhuoltajien yhteispalaveri yliopiston Carelia-salissa.

Tiistai 14.5.2013 - 1. kilpailupäivä 9.00 - 17.00

9.00 - 10.00

Kilpailupäivän info kilpailijoille ja kilpailuhuoltajille.

Lajivastaavan antama turvallisuusohjeistus lajialueen sisällä toimiville; kilpailijoille, tuomareille, avustaville opiskelijoille.

10.00

Taitaja2013 kilpailut alkavat

 • 1. kilpailutehtävä alkaa klo 10.00

 • 2. kilpailutehtävä alla olevan aikataulun mukaisesti:

  • 1. pari 10.40 – 11.10
  • 2. pari 11.20 – 11.50
  • 3. pari 12.00 – 12.30

12.30 - 13.30

Ruokatauko. Kilpailijat viedään ohjatusti syömään, viestintä huoltajan ja ulkopuolisten kanssa ehdottomasti kielletty.

13.30

 • 1. kilpailutehtävä jatkuu

 • 2. kilpailutehtävä jatkuu alla olevan aikataulun mukaisesti:

  •  4. pari 13.45 – 14.15
  •  5. pari 14.25 – 14.55
  •  6. pari 15.05 – 15.35

Keskiviikko 15.5.2013 - 2. kilpailupäivä 9.00 - 18.00

9.00 - 12.30

2. kilpailupäivän kilpailuohjelma

 • 3. kilpailutehtävä alla olevan aikataulun mukaisesti

  • 1. ja 2. pari 9.00 – 10.00
  • 3. ja 4.pari 10.15 – 11.15
  • 5. ja 6. pari 11.30 – 12.30

12.30 - 13.30

B-ryhmän lounastauko ja mahdollisuus tutustua muihin lajeihin.

13.30 - 18.00

2. kilpailupäivän iltapäivän kilpailuohjelma

 • 4. kilpailutehtävä alla olevan aikataulun mukaisesti

  • 1. ja 2. pari 13.40 – 14.40
  • 3. ja 4. pari 14.50 – 15.50
  • 5. ja 6. pari 16.00 – 17.00

Torstai 16.5.2013 -  3. kilpailupäivä 9.00 - 13.00

9.00 - 12.30

3. kilpailupäivä alkaa

 • 5. kilpailutehtävä alla olevan aikataulun mukaisesti

  • 1. pari 9.00 – 9.30
  • 2. pari 9.40 – 10.10
  • 3. pari 10.20 – 10.50
  • 4. pari 11.00 – 11.30
  • 5. pari 11.40 – 12.10
  • 6. pari 12.20 – 12.50 

12.30 - 13.00

Lounasaika.

13.00

Kilpailut päättyvät kaikissa lajeissa.

13.00 - 15.00

Arviointiaika.

15.00

Palkintojenjako lajialueella.

16.00

Mitalistit järjestyvät ohjatusti Areenan pääsuoralle Jäähallin puoleiseen päähän.

16.30

Mitalistit marssivat oppaiden ohjaamina Jäähallille merkatuille paikoille. Muut joukkueen jäsenet, kilpailijat ja huoltajat voivat valita paikkansa vapaasti Jäähallin vapaasta katsomon osasta.

17.00

Päättäjäiset jäähallilla alkavat.

Tuomarit

Jyrki Rahikainen, Koulutuskeskus Salpaus (Päätuomari)
Kare Lätti, Reijolan ATK- ja Tikipalvelu
Tuula Suutari, SOK Palveluässä
Eelis Jolkkonen, Joensuun tili ja laskenta
Tomi Pyylampi, Joensuun Kataja
Irja Koponen, Tilitoimisto Kiteytys Oy
Pia Ryhänen, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä

Lajiohjausryhmä

Jyrki Rahikainen, Koulutuskeskus Salpaus
Eelis Jolkkonen, Joensuun Tili ja Laskenta
Kare Lätti, Reijolan ATK- ja tilipalvelu
Maarit Hakala-Ranta, Jyväskylän ammattiopisto
Petteri Karhu, Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu palvelut
Mikko Kurunsaari, Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu palvelut
Pia Ryhänen, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä

 

               Yhteistyössä:

 


 

 


 

 

JOENSUUN TILI
JA LASKENTA KY

 

 


 

 


 

 


 

 

 
 

REIJOLAN
ATK- JA TILIPALVELU KY


 


 

 

Pääyhteistyökumppanit:

 

 

 

    

 


Yhteistyössä mukana:

 

 

 

 

           

 

            

 

pkky skills