Get Adobe Flash player

Tävlingar


Foto: Markku Heikkilä / Mästare2012

FM-tävlingar i yrkesskicklighet Mästare2013

Tävlingarna arrangeras i Joensuu 14.-16.5.2013.

Studerande vid yrkesläroanstalter som fyller högst 20 år under tävlingsåret kan delta i Mästare2013, FM-tävlingen i Yrkesskicklighet.

Inom uppvisningsgrenarna tävlar man inte om finländska mästerskap. Innan en gren kan bli egentlig tävlingsgren testas den som uppvisningsgren under några år.

MästarePLUS

MästarePLUS-tävlingen är en yrkesskicklighetstävling för personer i behov av särskilt stöd. Den tävlande bör vara minst 15 år. Inge övre åldergräns finns.

Mästare9

Mästare9 är en händighetstävling för grundskolans niondeklassister. Syftet med tävlingen är att på ett roligt och inspirerande sätt öka kännedomen om färdighetämnen så som teknik, textilslöjd och hushållskunskap.

 

 

 

 

I samarbete med:
 

            

Huvudsamarbetspartners:

 

 

 

    

 


Samarbetspartners:

 

 

 

 

           

 

            

 

pkky skills